Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Acta agriculturae Serbica
2019, vol. 24, br. 48, str. 157-165
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 29/01/2020
doi: 10.5937/AASer1948157P
Creative Commons License 4.0
Daljinski nadzor aktivnosti pčelinjeg društva
aUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresa: dusan.markovic@kg.ac.rs

Projekat

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage (MPNTR - 32043)

Sažetak

Kolonije evropskih pčela, najznačajnijih insekata oprašivača, izložene su mnogim negativnim uticajima savremenog društva, u obliku zagađenja, štetočina, invazivnih vrsta i poremećaja urušavanja kolonije. Novonastala tehnologija Interneta stvari omogućava daljinsko nadgledanje pomoću bežičnih senzora instaliranim u košnicama. U ovom radu predstavljen je model sistema za daljinsko nadgledanje temperature na raznim tačkama unutar košnice pomoću IoT uređaja. Izmereni podaci se prenose na udaljeni server gde se primljeni tokovi podataka obrađuju u realnom vremenu pomoću složene obrade koja omogućava otkrivanje kritičnih događaja i generisanje alarma koji se šalju pčelaru. Ovi tokovi podataka upoređuju se sa referentnim uzorcima temperature koristeći algoritme mašinskog učenja, koji računarima daju mogućnost da nauče da detektuju događaje bez eksplicitnog programiranja. Ovaj sistem može značajno smanjiti vreme reakcije pčelara i povećati šanse da pčelinje društvo prevaziđe određene vrste anomalija ljudskom intervencijom.

Ključne reči

Reference

*** HOBOS (HOneyBee Online Studies) data. last visited: 11.10.2019., available at https://grafana.biozentrum.uni-wuerzburg.de/dashboards/f/hGca7y7mk/hobos_de
*** WSO2 CEP - WSO2 Complex Event Processor. last visited: 11.10.2019., available at https://wso2.com/products/complex-event-processor
Aizen, M.A., Harder, L.D. (2009) The Global Stock of Domesticated Honey Bees Is Growing Slower Than Agricultural Demand for Pollination. Current Biology, 19(11): 915-918
Dineva, K., Atanasova, T. (2018) ICT-Based Beekeeping Using IoT and Machine Learning. u: Vishnevskiy V.; Kozyrev D. [ur.] Distributed Computer and Communication Networks: DCCN 2018: Communications in Computer and Information Science, Springer, vol. 919; 132-143
Edwards-Murphy, F., Magno, M., Whelan, P.M., o'Halloran John,, Popovici, E.M. (2016) b+WSN: Smart beehive with preliminary decision tree analysis for agriculture and honey bee health monitoring. Computers and Electronics in Agriculture, 124: 211-219
Flouris, I., Giatrakos, N., Deligiannakis, A., Garofalakis, M., Kamp, M., Mock, M. (2017) Issues in complex event processing: Status and prospects in the Big Data era. Journal of Systems and Software, 127: 217-236
Jiang, J.-.A., Wang, C.-.H., Chen, C.-.H., Liao, M.-.S., Su, Y.-.L., Chen, W.-.S., Huang, C.-.P., Yang, E.-.C., Chuang, C.-.L. (2016) A WSN-based automatic monitoring system for the foraging behavior of honey bees and environmental factors of beehives. Computers and Electronics in Agriculture, 123: 304-318
Perera, S., Sriskandarajah, S., Vivekanandalingam, M., Fremantle, P., Weerawarana, S. (2014) DEBS grand challenge: Solving the grand challenge using an opensource CEP engine. u: DEBS 14 Proceedings of the 8th ACM International Conference on Distributed Event-Based Systems, India, 288-293
Zabasta, A., Kunicina, N., Kondratjevs, K., Ribickis, L. (2019) IoT Approach Application for Development of Autonomous Beekeeping System. u: 2019 International Conference in Engineering Applications (ICEA). Sao Miguel, Portugal: 1-6