Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 17, str. 25-38
Paradoks prinudnog pristanka u teoriji društvenog ugovora
Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandar.savanovic@fpn.unibl.org
Ključne reči: društveni ugovor; prinuda; pristanak
Sažetak
U ovom radu analiziramo određene preduslove koje mora ispuniti društveni ugovor da bi bio smatran validnim. Kada mi možemo jedan ustavni aranžman prihvatiti kao validan? Ovdje postoje mnoga klasična pitanja, mnoga su od njih još uvijek otvorena. Mi ćemo se fokusirati na jedno od njih: kada se ustavni ugovor može tretirati kao akt slobodne volje aktera koji tim ustavom ulaze u buduću državu? Koji je, i da li uopšte postoji neki smisao u konstrukciji "prinudnog pristanka". Moguće su dvije ekstremne teorijske pozicije: prihvatanje bilo kog pristanka kao kredibilnog bez bilo kakvih preduslova; ili odbacivanje prinudnog pristanka na osnovu neke deontološke pretpostavke ili strukturalne/logičke tvrdnje. Ovo pitanje naročito je zaoštreno unutar oblasti konstitucionalizma koja ustav shvata kao specifičan društveni ugovor.
Reference
Anderson, S. (2010) The enforcement approach to coercion. Journal of Ethics and Social Philosophy, 5(1): 1-32
Bellamy, R. (2007) Political constitutionalism: A republican defence of the constitutional democracy. Cambridge: Cambridge University Press
Beran, H. (1987) The consent theory of political obligation. London: Croom Helm
Berman, M. (2002) The normative functions of coercion claims. Legal Theory, 8(1): 45-89
Buchanan, J. (1975) The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. Chicago: University of Chicago
Edmundson, W. (1998) Three anarchical fallacies: An essay on political authority. Cambridge: Cambridge University Press
Gilbert, M. (2006) A theory of political obligation. New York: Oxford University Press
Gilbert, M. (1993) Agreements, coercion, and obligation. Ethics, 103(4): 679-706
Hart, H.L.A. (1994) The concept of law. Oxford: Clarendon Press
Hayek, F.A. (2013) Law, legislation and liberty. London: Routledge
Hobbes, T. (1998) Leviathan. New York: Oxford University Press
Kant, I. (1996) The metaphysics of morals. Cambridge: Cambridge University Press
Klosko, G. (2005) Political obligations. New York: Oxford University Press
Lamond, G. (2000) The coerciveness of law. Oxford Journal of Legal Studies, 20(1): 39-62
Locke, J. (1980) Second Treatise of Government. Indianapolis: Hackett Publishing Company
Nagel, T. (1987) Moral conflict and political legitimacy. Philosophy and Public Affairs, 16(3):215-240
Nozick, R. (1974) Anarchy, state and utopia. Oxford: Blackwell Publishers
Nozick, R. (1969) Coercion. u: Morgenbesser S; Suppes P; White M. [ur.] Philosophy, science, and method: Essays in honor of Ernest Nagel, New York: St. Martin's Press, str. 440-472
Pettit, P. (1997) Republicanism: A theory of freedom and government. Oxford: Clarendon Press
Pettit, P. (2012) On the people's terms: A republican theory and model of democracy. Cambridge: Cambridge University Press
Rawls, J. (1999) Theory of justice. Harvard: Harvard University Press
Rawls, J. (2001) Justice as fairness: A restatement. Harvard: Harvard University Press
Riley, P. (1982) Will and political legitimacy: A critical exposition of social contract theory in Hobbes, Locke, Rousseau, Kant and Hegel. Harvard: Harvard University Press
Rothbard, M. (2002) For a new liberty. London: Macmillan
Rousseau, J.J. (2002) The social contract and the first and second discourses. New Haven-London: Yale University Press
Savanović, A. (2019) Teorija republike. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
Simmons, A.J. (2001) Justification and legitimacy. Cambridge: Cambridge University Press
Skyrms, B. (1996) Evolution of the social contract. Cambridge: Cambridge University Press
Timmerman, P. (2014) Moral contract theory and social cognition. New York: Springer International Publishing
Weale, A. (2013) Democratic justice & the social contract. Oxford: Oxford University Press
Wolf, R.P. (1998) In defence of anarchism. Berkeley: University of California Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-21889
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0