Akcije

Pravni zapisi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 2, str. 398-429
Pravo zaštite potrošača EU kao deo acquis communautaire - evropska zaštita potrošača i perspektiva Srbije za pristupanje EU
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Brunswick European Law School (BELS), Fakultät Recht, Wolfenbüttel, Deutschland
Ključne reči: Europäisches Verbraucherschutzrecht; Vertrag von Lissabon; Beitritt Serbiens zur Europäischen Union
Sažetak
Članak se bavi nastankom i razvojem evropskog prava zaštite potrošača i posledicama koje odatle proističu za države članice EU i za proces pridruživanja Srbije EU. Prikazuje značaj prava zaštite potrošača za građane EU, kao i veliku važnost za proces pridruživanja Srbije EU. Iscrpno se prosuđuju nastanak i razvoj evropskog prava zaštite potrošača, od Rimskih ugovora do izmena Lisabonskim ugovorom. Nakon što isprva pravo zaštite potrošača nije bilo mnogo zastupljeno u politikama EU, ono je tokom reformi osnivačkih ugovora postalo materija koja sve snažnije zadire u svakodnevicu građana EU i onih koji nude robe i usluge. Članak se bavi i pitanjem da li, što se tiče zaštite potrošača, Lisabonski ugovor potrošačima prodaje rog za sveću. Temeljno se ispituje i u kojoj meri su materijalnopravna rešenja izostalog ugovora o ustavu našla mesto u Lisabonskom ugovoru. Potom se pažnja posvećuje nekim osnovnim pitanjima prava zaštite potrošača. Tu spadaju pre svega pojam potrošača i pojam zaštite potrošača, koji doduše imaju centralni značaj, a da nisu definisani u ugovorima. Od temeljne je važnosti uz to kakav koncept o potrošaču predstavlja vodilju, a u pogledu njega je uočljiva tenzija između tržišnih sloboda i prava na ograničenja u interesu zaštite potrošača. Određivanje tog koncepta potrošača iziskuje da evropski zakonodavac odvagne između potrebe potrošača za zaštitom i zaštite od paternalizma. Među ostala pojedinačna pitanja spada i to u kojoj meri je moguć jedan sistem efikasnih odredaba o zaštiti potrošača budući da je reč o pravnoj oblasti koja je Lisabonskim ugovorom podeljena između EU i država članica. Teškoće stvara i razgraničenje između nadležnosti za zajedničko tržište i za zaštitu potrošača, zbog čega se rad dotiče i tog pitanja. Pošto je ukratko razmotrena odredba o obavezi EU da o zaštiti potrošača vodi računa i pri određivanju politika i sprovođenju mera u drugim oblastima, rad se bavi i pitanjem pravnog statusa člana 38. Povelje o osnovnim pravima EU. Zaštita osnovnih prava dobila je na vrednosti Lisabonskim ugovorom. Član 38. Povelje obavezuje da Unija obezbedi visoki nivo zaštite potrošača. Zato se mora posvetiti i pitanju u kojoj je meri pravna pozicija potrošača osnažena ovom relativno neobavezujućom formulacijom. Sve u svemu, time postaje jasno koliki se značaj u međuvremenu pridaje u pravu EU zaštiti potrošača. Republika Srbija moraće od pristupanja EU da Acquis primeni i sprovede u punom opsegu. Da tu ne bi bilo primedaba, srpski pravni poredak se uz pomoć EU i takođe pojedinih država članica EU već godinama približava Acquis. Pri tome moraju se od decembra 2009. godine uvažiti i promene do kojih je došlo Lisabonskim ugovorom. Tema zaštite potrošača će, kao deo Acquis Communautaire, igrati važnu ulogu za pristupne pregovore Srbije. Ključni aspekt pregovora o pristupanju je utvrđivanje uslova i vremenskog okvira za preuzimanje i primenu Acquis Evropske unije od strane države kandidata. Brzina kojom će se Srbija kretati u pravcu pristupanja EU samim tim će se ravnati i prema napretku u pogledu preuzimanja evropskog standarda zaštite potrošača.
Reference
*** (1975) Entschließung des Rates vom 14. April 1975 betreffend ein Erstes Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher. ABl, EG Nr. C 92/1
*** (1981) Entschließung des Rates vom 19. Mai 1981 betreffend ein zweites Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher. ABl, EG, Nr. C 133
*** Arten und Bereiche der Zuständigkeit der Union. Erster Teil, Titel I AEUV
*** (2007) Mitteilung der Kommission an den Rat: Europa für das 21. Jahrhundert. reformieren vom 10.7.2007, KOM 412 endg
*** (2010) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2010 - 2011. vom 9.11.2010, KOM, 660 endgültig
Borchardt,, Lenz (2003) EUund EG-Vertrag. 3. Aufl, Art. 3 EGV Rn. 13
Borowsky u: Meyer [ur.] GR-Charta, Art. 51 Rn. 26
EAGV (1957) Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) und Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft. 25. März
European Commission (2010) Serbia 2010 Progress Report vom 9.11.2010. SEC, 1330, S. 31
Geiger u: Geiger, Khan, Kotzur [ur.] EUV/AEUV, 5. Aufl., Art. 5 EUV Rn. 9
Grub u: Lenz, Borchardt [ur.] EU-Verträge: Kommentar nach dem Vertrag von Lissabon, Art. 169 AEUV Rn. 39
Hatje,, Kindt (2008) NJW, 1761
Hilf (2000) Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Beilage zu NJW, S. 5 (6)
Huck, W., Hrsg (2011) Europäisches und chinesisches Verbraucherschutzrecht im Fokus. Hamburg
Jarass EU-Grundrechte. § 1 Rn. 23, § 2 Rn. 4
Kotzur u: Geiger, Khan, Kotzur [ur.] Art. 169 AEUV, Rn. 2
Meyer Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Riedel, Art. 38 Rn. 1
Micklitz,, Reich (1993) EuR. 593 (596)
Reich, N., Micklitz, W. (2003) Europäisches Verbraucherrecht. S. 14
Riedel u: Meyer [ur.] Kommentar zur Charta der Grundrechte der EU, Art. 38 Rn. 1, 4
Riedel Kommentar zur Charta der Grundrechte der EU. Meyer [ur.] Art. 38 Rn. 1
Rogmann,, Stefanović (2009) Serbien auf dem Weg in die EU. AW-Prax, S. 351 ff
Rösler (2007) Verbraucherbelange während 50 Jahre EG-Vertrag. Iustum Aequum Salutare - Jogtudományi Folyóirat, S. 137 (138)
Rosler, H. (2008) Primares EU-Verbraucherrecht: Vom Romischen Vertrag bis zum Vertrag von Lissabon. Europarecht, Heft 6, str. 800
Streinz,, Ohler,, Herrmann Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU. S. 167
Wichard (2007) u: Callies, Ruffert [ur.] Das Verfassungsrecht der Europäischen Union, 3. Aufl. 2007, Art. 153 Rn. 8
 

O članku

jezik rada: nemački
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap1102398X
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.

Povezani članci

Pravo i privreda (2011)
Predlog nove Direktive o zaštiti potrošača
Ognjanović Bojana