Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 1, str. 114-134
Nova prava putnika u komunitarnom železničkom pravu
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Ključne reči: zajednička saobraćajna politika; železnički prevoz; prava putnika u železničkom saobraćaju; železnička preduzeća; lica koja upravljaju železničkim stanicama; osobe sa invaliditetom i ograničenom mogućnošću kretanja; ugovor o prevozu železnicom; direktna putna karta
Sažetak
Cilj ovog rada je predstavljane rešenja koja su prihvaćena u okviru Zajedničke saobraćajne politike EU u oblasti železničkog prevoza, a preciznije onih koja se na osnovu Uredbe br. 1371/2007 uniformno primenjuju, od kraja 2009. godine, na prava i obaveze putnika u železničkom prevozu. Cilj usvajanja ovog propisa bilo je regulisanje pet osnovnih pitanja: informacije koje moraju dostavljati železnička preduzeća, zaključenje ugovora o prevozu, izdavanje karata i primena informacionog sistema za pružanje informacija i izdavanje rezervacije za železnički prevoz; odgovornost železničkih preduzeća i njihove obaveze u oblasti osiguranja putnika i njihovog prtljaga; obaveze železničkih preduzeća prema putnicima u slučaju zakašnjenja; definisanje i kontrola normi kvaliteta usluge, upravljanja rizicima za ličnu sigurnost putnika kao i obradu njihovih žalbi; opšta pravila o izvršenju; ali, pre svega, prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću koja putuju vozovima i pružanje pomoći ovakvim osobama. Nova pravila morala su istovremeno biti usvojena u skladu sa postojećim sistemom međunarodnog prava, i to Jednoobraznim pravilima o ugovoru o međunarodnom prevozu putnika i prtljaga (CIV) COTIF konvencije koja je poslednji put revidirana 1999. godine. Ovaj propis je od izuzetnog značaja jer Srbija mora biti spremna da primeni sve predviđene standarde ukoliko želi da ostvari svoj cilj - pristupanje EU.
Reference
*** Ugovor o EU. Član 91, raniji član 71. Rimskog ugovora
*** (2001) Direktiva 2001/13. 26. februar, JOL0013
*** (2001) Direktiva 2001/12. 26. februar, J OL0013
*** (2001) Direktiva 2001/14. 26. februar, JOL0013
*** (2004) Uredba (EC) No 881/2004. 29. april
*** (2004) Direktiva 2004/49. JOL 164 od 30. april
*** (2006) COTIF law and EC law relating to international carriage by rail: Areas of conflict and options for solutions. Bern: CIT, Rickli
Cassese, A. (2001) International Law. Oxford, str. 168
Dufaournaud, J. (2005) La responsabilité de transporteur ferriviaire international en cas de décès ou blessure du voyageurs: Examen du régime issue de la COTIF (1999) et de celui envisagé par la proposition de Règlement communautaire sur les droits et obligations des voyag. CIT-info, 3, str. 2
Freise, R. (2005) Der Verordunungsvorschlag der Ruropaischen Kommission zu den Fahrgastrechten in grenzuberschreitenden Eisenbahnverkehr, ReiseRecht aktuell. Zeitschrift fur das Tourismusrecht, 6, str. 243
Freise, R. (2004) Reform der Reform des Eisenbahntransportrechts in Europa?. Transportrecht (TranspR), str. 392
Gautron, J.C., Grard, L. (2000) Droit international dans la construction de l'Union euroéene. u: Droit international et droit communautaire, Perspectives actuelles, Pariz, str. 106-108
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap1101114D
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2020.

Povezani članci

Strani pravni život (2005)
Pojam, elementi i karakteristike međunarodnog krivičnog dela
Jovašević Dragan

Strani pravni život (2006)
Nove metode u suzbijanju terorizma u Sjedinjenim američkim državama nakon 11. septembra
Ćorić Vesna

Strani pravni život (2009)
Pojam međunarodnog prava
Krivokapić Boris

prikaži sve [8]