Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 1, str. 186-196
Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i zlostavljanje na radu - zakonska regulativa i praksa
aInstitut za uporedno pravo, Beograd + Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
bUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Sažetak
Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu predstavljaju novinu u pravnom sistemu Srbije. Pred sudovima je veliki zadatak izgradnje adekvatne prakse primene ovih propisa, otuda je važno razgraničiti tri pojma koja su slična ali se nikako ne mogu poistovetiti, posebno kada je reč o zaštiti prava zaposlenog, odnosno radno angažovanog lica: šikanozno vršenje prava koje se upravo temelji na sudskoj praksi, diskriminacija na radu i zlostavljanje na radu. Ovo pitanje postaje još važnije kada se ima u vidu da se jedan broj teoretičara ne trudi da ove institute razlikuje; usvajanje njihovih pojednostavljenih i pogrešnih tumačenja u praktičnoj primeni moglo bi da dovede do konfuzije i otežavanja položaja žrtve diskriminacije ili zlostavljanja na radu, koja traži zaštitu svojih prava pred sudom ili u drugom zakonom predviđenom postupku.
Reference
*** (2009) Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2000) Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin. OJ L, 180/22
*** (2000) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. OJ L, 303/16
*** (2006) Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. OJ L, 204/23
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 72/09, 11/09
*** (2010) Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2005) Službeni glasnik RS, br. 24/05 i 61/05
Dimitrijević, V. (2003) Reindividualizacija kao lek protiv diskriminacije. Reč, 71(17), str. 95-97
Ivošević, Z. (2010) Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Pravni zapisi, broj 2, str. 459
Jovanović, P. (2008) Normativni okviri mobinga. Radno i socijalno pravo, Aleksandar Petrović (ur.), Socijalna prava i dostojanstvo na radu, broj 1-2, str. 41-68
McMullen, J. (1979) Rights at work
Milutinović, L. (2006) Građansko-pravna zaštita od diskriminacije. u: Petrović Zdravko [ur.] Parnični i izvršni postupak, naknada štete i osiguranje, Budva - Beograd, str. 104
Vodinelić, V. (2008) Tužbe za zaštitu od diskriminacije. u: Gajin Saša [ur.] Antidiskriminaciono pravo - vodič, Beograd, str. 31-32
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos, str. 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap1101186R
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Akademske slobode i ljudsko dostojanstvo - neobičan slučaj fobičnosti Džona Finisa
Hasanbegović Jasminka

Gl Adv komore Vojvodine (2004)
Neka sporna pitanja vezana za institut prava preče kupovine
Cvetić Radenka

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Zastarelost i drugi slični pravni instituti
Radulović Srđan

prikaži sve [15]