Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 18, str. 105-114
Ratovi sjećanjem u bivšoj Jugoslaviji
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresadjordje.vukovic@fpn.unibl.org
Ključne reči: Kultura sjećanja; politizacija prošlosti; revizionizam; ratovi; propaganda
Sažetak
Kultura sjećanja koja preovladava među narodima i u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije predstavlja područje svakodnevnog konflikta, a različite i međusobno isključive interpretacije događaja iz prošlosti svjedoče o tome da Srbi, Hrvati, Bošnjaci i drugi narodi zajedničku istoriju tumače i pamte na potpuno drugačije načine. Selektivno sjećanje, relativizovanje i izmišljanje prošlosti, preinačivanje i zaboravljanje, falsifikovanje činjenica o pojedinačnim i grupnim ulogama u savremenoj istoriji rezultira političkim sukobima u sadašnjici i potencijal je budućih nesporazuma i sukoba, čineći Balkan još nestabilnijim i besperspektivnijim.
Reference
Albvaš, M. (2013) Društveni okvir pamćenja. Novi Sad: Mediteran Publishing
Asman, A. (2011) Duga senka prošlosti. Beograd: XX vek
B92 (2019) Ako Blajburg padne, to je početak kraja hrvatskog naroda. URL: https://w w w.b92.net/info/vesti/index. php?y y y y=2019&mm=03&dd=10&nav_ category=167&nav_id=1515519; Posjećeno 13. 11. 2019
Cvetković, S. (2015) Između srpa i čekića - likvidacija 'narodnih neprijatelja 1944-1953. Beograd: Službeni glasnik
Čolović, I. (2008) Balkan - teror kulture. XX vek
Delić, A. (2016) Djelovanje Ante Pavelića 1945-1953. godine. doktorski rad; URL: https://bib.irb.hr/datoteka/897852.Doktorat_ digitalno_pdf.pdf; Posjećeno 12. 11. 2019
Gavrilović, D. (2011) Mit o neprijatelju - antisemitizam Dimitrija Ljotića. Beograd: Službeni glasnik
Kremenović, M. (2019) Sarajevska škola i dalje nosi ime saradnika fašiste. Beograd: Službeni glasnik, URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/423433/ Sarajevska-skola-i-dalje-nosi-ime-saradnikafasiste; Posjećeno 10. 11. 2019
Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja. Beograd: Čigoja štampa
Mahmutćehajić, R. (2015) Andrićevstvo - protiv etike sjećanja. Beograd: Klio
Nikolić, K. (2017) Jedna izgubljena istorija - Srbija u 20. veku. Beograd: Službeni glasnik
Politika (2019) I Srbi bojkotuju državne komemoracije u Jasenovcu. URL: http:// w w w.politika.rs/scc/clana k /425368/I-Srbi-bojkotuju-drzavne-komemoracije-u-Jasenovcu; Posjećeno 10. 11. 2019
Vranić, B., Vuković, Đ., Kecmanović, N. (2018) Kulturna uporišta politike. Beograd: Čigoja štampa
Vuković, Đ. (2014) Kontekst političke kulture. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
Vuković, Đ. (2018) Predstraža slave i plača - srpsko pitanje u BiH prije i poslije Jugoslavije. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
Vulićević, M. (2017) Andrića porede sa Hitlerom. URL: http://www.politika.rs/sr/ clanak/371985; Posjećeno 11. 11. 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/politeia0-24373
objavljen u SCIndeksu: 16.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0