Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 1, str. 183-192
Pjer Burdije o kritičkoj i humanističko-emancipatorskoj ulozi sociologije, intelektualaca i novog evropskog društvenog pokreta - marginalije povodom objavljivanja knjige Pjera Burdijea Signalna svetla - Signalna svetla 2. Beograd: Zavod za udžbenike, Biblioteka Societas, 2019. Prevod sa francuskog Milica Pajević, predgovor Ljubiša Mitrović)
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za sociologiju

e-adresaljubisa.mitrovic@filfak.ni.ac.rs
Ključne reči: sociologija; neoliberalizam; globalizacija; simbolička moć; intelektualci; evropski društveni pokret; Pjer Burdije
Sažetak
Kolaž Burdijevih rasprava i polemika (Signalna svetla ~ Signalna svetla 2) najrečitije ilustruje kako su u njegovom delu organski povezani sociologija saznanja s političkom sociologijom / odnosno sociologijom simboličke moći; ostvareno jedinstvo teorije i prakse, u težnji da se reafirmiše angažovana uloga poziva sociologa i obnovi uloga intelektualaca i formira novi evropski društveni pokret. Iako je smatrao da danas "nije uvek lako ostvariti ideal kolektivnog intelektualca", s kojim je težio da se poistoveti, Burdije se nadao da ove njegove kritičke refleksije i polemičke intervencije, kao "upaljena signalna svetla", mogu da "posluže kao korisno oružje svima onima koji se trude da se odupru neoliberalnoj pošasti... ako ne u nadi da će pokrenuti jednu mobilizaciju... ono barem da će razbiti privid jednoglasnosti koja čini suštinu simboličke slike dominantnog diskursa" (Bourdieu, 2019, str. 41-42).
Reference
Berger, P.L. (1992) Sociology: A disinvitation?. Society, 30(1): 12-18, November/December
Bourdieu, P. (2019) Contre-feux ~ Contre-feux 2. Beograd: Zavod za udžbenike
Bourdieu, P. (2019) Esquisse pour une auto-analyse. Beograd: Karpos
Bourdieu, P. (1984) Questions de sociologie. Paris: Les Editions de minuit, In French
Mitrović, Lj. (2019) Bourdieu's ploads for engaged: Emacipatory sociology, renewal of the call of the intellectual and formation of a new European social movement: An Introduction. u: Bourdieu P. [ur.] Contre-feux ~ Contre-feux 2, Beograd: Zavod za udžbenike, 7-37
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: osvrt
DOI: 10.5937/socpreg54-26158
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2020.
Creative Commons License 4.0