Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 11-23
Ventov teorijski doprinos studijama bezbednosti - problem agent-struktura
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bBelgrade Security Research Center, Belgrade

e-adresamilanlipovac@gmail.com
Ključne reči: Vent; struktura; agent-struktura; naučni realizam; socijalni konstruktivizam
Sažetak
Problem agent-struktura nalazi se u središtu interesovanja gotovo svih društvenih nauka. Problematizacija ovog pitanja u studijama bezbednosti dolazi sa socijalnim konstruktivizmom, pri čemu se naročito ističe promišljanje Aleksandra Venta (Alexander Wendt). Prikazom Ventovih osnovnih teorijskih postavki izvedenih iz njegovog poimanja strukture, te strukturacijske teorije nastale kao pokušaj eliminisanja nedostataka individualizma i strukturalizma, nastoji se utvrditi teorijski doprinos studijama bezbednosti. Naposletku, zaključuje se da, prevashodno, podela strukture na ideacionu, materijalnu i strukturu interesa, stav o ko-konstituisanosti i ko-determinisanosti agenata i strukture, naučno-realistička pretpostavka o (uzročnom) značaju neopažljivog, te naglašavanje značaja promene, imaju ne samo važnu ulogu u eksplanaciji bezbednosnih pojava i procesa, već mogu doprineti i preciznijoj predikciji dinamike bezbednosne stvarnosti, izazova, rizika i pretnji, kao i ponašanja najznačajnijih bezbednosnih aktera.
Reference
Archer, M. (2003) Structure, agency and the internal conversation. Cambridge: Cambridge University Press
Carlsnaes, W. (1992) The agency-structure problem in foreign policy analysis. International Studies Quarterly, 36(3): 245-270
Dessler, D. (1989) What's at stake in the agent-structure debate?. International Organization, 43(3): 441-473
Ilić, M. (2016) Problem agent-structure - teorijski nalazi i implikacije za studije građanskih ratova. u: Jović D. [ur.] Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa, Zagreb: Fakultet političkih znanosti, str. 147-176
Klotz, A., Lynch, C. (2006) Moving beyond the agent-structure debate. International Studies Review, 8(2): 355-381
Lipovac, M. (2013) Doprinos konstruktivističke paradigme studijama bezbednosti. Sociološki pregled, vol. 47, br. 3, str. 439-460
Onuf, N. (1998) Constructivism: A user's manual. u: Kubalkova V; Onuf N; Kowert P. [ur.] International relations in a constructed world, New York: M.E. Sharp, pp. 58-78
Onuf, N. (2013) Making sense, making worlds: Constructivism in social theory and international relations. London: Routledge
Vent, A. (2014) Društvena teorija međunarodne politike. Beograd: Fakultet političkih nauka
Waltz, K.N. (1959) Man, the state, and war: A theoretical analysis. New York: Columbia University Press, 2001
Wendt, A. (1987) The agent-structure problem in international relations theory. International Organization, 41(3): 335-370
Wight, C. (2006) Agents, structure and international relations. Cambridge: Cambridge University Press
Zlatanović, A., Lipovac, M. (2014) Socijalni konstruktivizam. u: Lipovac M; Živojinović D. [ur.] Međunarodna bezbednost - teorijski pristupi, Beograd: Fakultet bezbednosti, str. 251-264
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim1902011L
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2020.