Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 12 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 235-256
"Klinička slika" i "lečenje" korona virusa prilikom kupovine udela
Advokatska kancelarija Miroslav Stojanović, Beograd + Wolf Theiss, Beograd

e-adresapetar.miskovic@wolftheiss.com
Sažetak
Autor razmatra ključne promene koje donosi kriza izazvana širenjem virusa COVID-19 u procesu kupovine udela i pojedine institute i odredbe koji su standardni za ugovore o kupovini udela. U prvom delu rada autor daje opšti prikaz promena koje se mogu očekivati prilikom pregovaranja M&A transakcija u budućnosti, a takođe ističe i uticaj nastale situacije na već započete transakcije. Takođe, autor daje prikaz poslovnog okruženja koje je trenutno ustanovljeno u Republici Srbiji, usled širokog spektra mera koje je Vlada Republike Srbije donela radi suzbijanja širenja zaraze i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i privrede. Autor se nije upuštao u analizu opravdanosti i svrsishodnosti ovih mera, već je dao njihov prikaz kako bi u drugim delovima rada ukazao na njihov potencijalni uticaj na proces M&A transakcija i odredbe ugovora o kupovini udela. Posebno je razmotren uticaj pandemije COVID-19 na budući pristup analizi poslovanja ciljnih društava, kao i na najznačajnije odredbe ugovora o prenosu udela, poput odredaba o ceni, raskidu zbog bitnih negativnih promena u poslovanju, izjava, garancija i obaveze vođenja poslova ciljnog društva na uobičajen način, imajući u vidu krizne okolnosti.
Reference
*** (2020) Uredba o merama za vreme vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, br. 31, 36, 38, 39, 43, 47, 49, 53, 56, 57 i 58
*** (2020) Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja - UORP. br. 31, čl. 2
*** (2020) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora. Službeni glasnik RS, br. 39
*** (2020) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje. Službeni glasnik RS, br. 39
*** (2020) Zaključak Vlade Srbije o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (2020) Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2020) Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 38
*** (2020) Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. Službeni glasnik RS, br. 33
*** (2020) Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2020) Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru - UFPDD. Službeni glasnik RS, br. 54, čl. 3
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
Glazunov, I., Vorob'ev, Û. (2020) Koronavirus vs dogovor. https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/ coronavirus-vs-the-contract/, 20. 4. 2020
Kengelbach, J., Gell, J., Keienburg, G., Degen, D., Kim, D. (2020) Covid-19's impact on global M&A. https://www.bcg.com/publications/2020/covid-impact-global-mergersand-acquisitions.aspx, 20. 4. 2020
Kusznier, F. (2020) M&A in times of Covid-19: Watch out for new developments. https://www.wolftheiss.com/know ledge/detail/ma-in-times-of-covid-19-watch-out-for-new-developments/, 20. 4. 2020
Leiter, M., Levi, S. (2020) Coronavirus/COVID-19 update: Cybersecurity concerns. Skadden, https://www.skadden.com/insights/publications/2020/03/coronavirus-covid-19-update, 20. 4. 2020
Mi, F.F., Fay, C.G. (2020) Is a coronavirus a material adverse effect. https://www.paulweiss.com/media/3979392/6mar20maedocx.pdf, 20. 4. 2020
Narodna banka Srbije (2020) Zastoj u otplati kreditnih obavez. dostupno na adresi: https://www.nbs.rs/internet/latinica/15/mediji/Primeri-moratorijum-1.pdf, 20. 4. 2020
Narodna banka Srbije, Centar za superviziju informacionih sistema (2020) Preporuka za bezbednost IT Corona Awareness. dostupno na: https://nbs.rs/internet/ cirilica/scripts/showContent.html?id=15338&konverzija=no, internet izvor bez broja strane
Narodna banka Srbije (2020) Referentna kamatna stopa smanjena na 1,5%. dostupno na adresi: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15390&kon verzija=no, 20. 4. 2020, internet izvor bez broja strane
O'Bryan, M.G., Chen, A. (2020) Negotiating M&A deals through the coronavirus (COVID-19) crisis. https://www.mofo.com/resources/insights/200323-negotiating-deals-corona virus-covid-19.html, 20. 4. 2020
PCMag UK (2020) Xerox Suspends Hostile Takeover Attempt of HP due to Coronavirus. dostupno na adresi: https://uk.pcmag.com/ultrabooks/125233/xerox-suspends-hostiletakeover-attempt-of-hp-due-to-coronavirus, 20. 4. 2020, internet izvor bez broja strane
Scofield, R., Rishi, P. (2020) Diagnosing and treating coronavirus risks in M&A transactions. https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/19/diagnosing-and-treating-coronavirus-risks-inma-transactions/, 20. 4. 2020
Simmons & Simmons (2020) COVID-19 impact: UK M&A and other corporate transactions. dostupno na adresi: https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ck7w4vxxx12iv 0908nqrnyz51/covid-19-impact-uk-perspective-m-a-and-other-corporate-transactions, 20. 4.2020, 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002235M
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka