Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 14 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 279-296
Skraćeni izvršni postupak
Privredni apelacioni sud, Beograd

e-adresamladen.nikolic@pa.sud.rs
Ključne reči: izvršni poverilac; izvršni dužnik; privredni subjekt; verodostojna isprava; rešenje o izvršenju; Privredni sud; prigovor
Sažetak
Rad je posvećen skraćenom izvršnom postupku koji je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ponovo) uvršten u izvršnu proceduru. Cilj je da se kroz analizu zakonskih normi da prikaz ovog postupka i time zainteresovana lica upoznaju sa uslovima za vođenje postupka koji bi trebalo da omogući privrednim subjektima bržu naplatu novčanog potraživanja. Osim navedenog, u radu su izneta određena sporna pitanja koja se mogu pojaviti u primeni zakona, te ponuđeni odgovori na TA pitanja. Radi se o dokumentovanom postupku radi naplate novčanog potraživanja u kome se kao izvršni poverilac i izvršni dužnik pojavljuju po pravilu privredni subjekti, a osnov za dozvolu izvršenja su verodostojne isprave jače dokazne snage. To su: 1) menica i ček domaćeg ili stranog lica sa protestom, ako je potreban za zasnivanje potraživanja; 2) bezuslovna bankarska garancija; 3) bezuslovni akreditiv; 4) overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstva na račun izvršnog poverioca. Za odlučivanje o predlogu za izvršenje stvarno je nadležan privredni sud. Kao što je izvršni poverilac dužan da uz predlog za izvršenje kojim predlaže sprovođenje skraćenog izvršnog postupka dostavi taksativno predviđene verodostojne isprave veće dokazne snage, tako je i izvršni dužnik koji prigovara rešenju o izvršenju dužan da uz prigovor dostavi pisane dokaze koji su taksativno propisani zakonom. Isključivi pravni lek protiv rešenja o izvršenju u skraćenom izvršnom postupku je prigovor koji se može izjaviti u roku od pet dana od dana dostavljanja. O prigovoru odlučuje veće od troje sudija suda koji je doneo rešenje o izvršenju. Prigovor ima suspenzivno dejstvo, osim ako je u pitanju menica.
Reference
*** (2014) Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Službeni glasnik RS, br. 93
*** (2015) Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2018) Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2015) Zakon o izvršenju i obezbeđenju - ZIO. Službeni glasnik RS, br. 106, čl. 62
Antonijević, Z. (1960) Privredno pravo - bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije
Krulj, V. (1975) Instrumenti plaćanja u savremenom prometu (virman, ček, kompenzacija). Beograd: Savremena administracija
Nikolić, M., Šarkić, N. (2020) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Pavićević, B.R. (1999) Bankarska garancija u teoriji i praksi. Beograd: Službeni list SRJ
Šarkić, N., Nikolić, M. (2006) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, M. (2012) Trgovinsko pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, trinaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2002279N
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka