Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 118-136
Odluka profesionalnog udruženja kao oblik restriktivnog sporazuma
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresasanja.dankovic@fpn.bg.ac.rs
Sažetak
Cilj ovog rada je potvrda pretpostavke o kauzalnoj vezi između kumulacije određenih standardnih ovlašćenja profesionalnih udruženja i porasta antikonkurencijskog rizika. Težište istraživanja je na narušavanju konkurencije restriktivnim dogovaranjem udruženja u pogledu cenovne politike. Kroz analizu slučaja iz domaće upravno-pravne i sudske prakse sagledani su bitni materijalno-pravni elementi ovakvog vida ponašanja udruženja i procesni aspekti utvrđivanja njegove protivpravnosti. Ispitivanje različitih segmenata prekoračenja ovlašćenja strukovnog udruženja, od davanja preporuka ka utvrđivanju cenovnog okvira, rezultiralo je utvrđivanjem korelacije restriktivnog ponašanja i štetnih posledica za postojeće i potencijalne članove, konkurente, potrošače i društvo u celini. U zaključnim razmatranjima se ukazuje na značaj predvidivosti kriterijuma u cilju preveniranja nedozvoljenih restriktivnih dogovora unutar profesionalnih udruženja, sa jedne, i usaglašene restriktivne prakse mera zaštite sa druge strane, kao puta ka daljem unapređenju kulture konkurencije u ovoj oblasti.
Reference
*** Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 37/6, čl. 55
*** (2009-2018) Zakon o udruženjima. Službeni glasnik RS, br. 51/09, 99/11 i 44/18, čl. 2 st. 1
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19, čl. 478 st. 2
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/03 i Službeni glasnik RS, br. 18/20, čl. 25 st. 2
*** (2005-2019) Zakon o veterinarstvu. Službeni glasnik RS, br. 91/05, 30/10, 93/12 i 17/19, čl. 37 st. 1
*** (2000-2005) Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa. Službeni glasnik RS, br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05, čl. 2 st. 1
*** (2009-2013) Zakon o zaštiti konkurencije - Zakon. Službeni glasnik RS, br. 51 i 95
Ariel, E. (2010) EU competition law. Portland
Begović, B., Pavić, V. (2012) Uvod u pravo konkurencije. Beograd
Đurović, R., Ćirić, A. (2005) Međunarodno trgovinsko pravo - opšti deo. Niš
Folsom, R.H., Gordon, M.W., Spanogle, J.A. (2001) International business transactions. St. Paul, Minn
Fuler, L. (2011) Moralnost prava. Beograd
Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. (2012) EU competition law and economics. London
Morse, G. (1999) Company law. London
Perović, S. (1987) Retroaktivnost zakona i drugih opštih akata. Beograd
Russo, F., Maarten, C.P., Gunster, A., Carree, M. (2010) European commission decisions on competition. New York
Šogorov, S. (1989) Monopolistički sporazumi u jugoslovenskom pravu. Beograd
Vasiljević, M. (2019) Kompanijsko pravo. Beograd, 11. izdanje
Vukadinović, R. (1995) Pravo Evropske unije. Beograd
Vukićević, S. (2011) Privredno pravo. Beograd
Whish, R., Bailey, D. (2012) Competition Law. Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002118D
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka