Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 137-153
Tržište zelenih hartija od vrednosti - stanje i perspektive
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

e-adresasoviljpeca@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut društvenih nauka, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200004)

Sažetak
Zeleno finansiranje predstavlja oblast finansija koja se pozicionira između finansijskog sektora, održivog ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. Imajući u vidu da je ovo relativno novi model finansiranja, koji je još uvek u povoju, predmet rada je analiza trenutnog stanja zelenih finansija, pre svega zelenih hartija od vrednosti. Primenom komparativnog i normativnog metoda u radu se analizira tržište zelenih hartija od vrednosti, posebno ističući značaj tržišta zelenih obveznica. U nastavku rada ukazaće se na trenutno stanje i perspektive razvoja tržišta zelenih obveznica u domaćem pravnom poretku. U zaključku se ukazuje na neophodnost daljeg razvoja tržišta zelenih obveznica i usmeravanja poslovanja finansijskih institucija u pravcu kreiranja novih zelenih proizvoda i usluga.
Reference
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020
*** (2017) Organization for Economic Cooperation and Development, Green Finance and Investment: Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition. OECD Publishing, 24
*** (2018) Principi zelenih obveznica Međunarodne asocijacije za tržište kapitala (International Capital Markets Association, Green Bond Principles - Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds). ICMA publishing, June
*** (2017) Standardi za klimatske obveznice Inicijative za klimatske obveznice (Climate Bonds Initiative, Climate Bonds Standards). Climate Bonds Initiative Publishing, Version 2.1
*** (2016) United Nations Development Programme, 'Green Bonds' - UNDP 'Green Bonds'. UNDP Publishing, dostupno na adresi: https://www.undp.org/content/dam/sdfi nance/doc/green-bonds, 6. 4. 2020
*** (2017) United Nations Development Programme, Green Bond/Green Sukuk Service Lines. Indonesia: UNDP, dostupno na adresi: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/ corporate/Financial%20Institutions/UNDP_IFIs_Green%20BondGreen%20Sukuk%20 Service%20Lines_.pdf, 6. 4. 2020, 10
*** (1992) Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (United Nations Framework Convention on Climate Change). dostupno na adresi: https://unfccc. int/fi les/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng. pdf, 6. 4. 2020
Bejatović, G., Selak, G. (2016) Zaduživanje jedinica lokalne samouprave na finansijskom tržištu - benefiti emitovanja municipalnih obveznica. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 1-3, str. 22-34
Heidi, V. Global green bond partnership: Reinvigorating energy investment. http://www.power-technology.com/features/global-green-bond-partnership/, 3. 4. 2020
Ilić, B., Stojanović, D., Đukić, G. (2019) Green economy: Mobilization of international capital for financing projects of renewable energy sources. Green Finance, 1(2)
Jančetović, M., Jovanović, R., Cvijić, J. (2012) Strategija komunikacije banaka i osiguravajućih kompanija za održivi razvoj. u: Grandov Zorka, Laketa Marko, Jakupović Sanel [ur.] Moć komunikacije 2012, Panevropski univerzitet Apeiron u Banjoj Luci
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kozarević, E., Mujić, H. (2019) Finansiranje katastrofalnih rizika CAT obveznicama. Banke i biznis, jul/avgust
Mojašević, A.S., Nikolić, L. (2015) Tržište obveznica javnog sektora u Srbiji - stanje i perspektive razvoja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 71, str. 221-239
Noh, H.J. (2018) Financial strategy to accelerate green growth. ADBI Working Paper Series, Nr. 866, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452656/adbi-wp866.pdf, 5. 4. 2020
Njegomir, V. (2008) Uloga tržišta kapitala u upravljanju rizikom osiguranja. Industrija, vol. 36, br. 4, str. 95-118
Njegomir, V. (2006) Upravljanje rizikom u osiguranju emisijom obveznica za katastrofalne štete. Ekonomska misao, vol. 39, br. 3-4, str. 183-202
Rakić, S. (2016) Ispitivanje uticaja društveno odgovornog poslovanja na profitabilnost banaka u Evropskoj uniji. Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici, doktorska disertacija
Rakić, S., Mitić, P. (2012) Green banking: Green financial products with special emphasis on retail banking products. Presov: Vydavateľstvo Prešovskej University
Rakić, S.S., Mitić, P.D., Raspopović, N.V. (2012) Primena koncepta 'zelenog' u finansijama i bankarstvu. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 2, str. 167-182
Ross, A. (2018) Green bonds: Securities regulation towards a low-carbon economy. Victoria University of Wellington, Faculty of Law
Stojanović, D. (2019) Zelene finansije - trend koji prati koncept održivog ekonomskog razvoja. u: Mihajlović Dragan, Đorđević Bojan [ur.] 9. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, Beograd: Fakultet za menadžment Megatrend, Univerzitet u Zaječaru
Stojanović, D., Đukić, G. (2019) Zeleno finansiranje na međunarodnom nivou - poređenje Srbije i Singapura. u: Mihajlović Dragan, Đorđević Bojan [ur.] 9. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, Beograd: Fakultet za menadžment, Megatrend Univerzitet u Zaječaru
Tasić, M. Pravni aspekti izdavanja i konverzije zamenljivih obveznica. http://www.tasiclaw.com/fajlovi/procedura_za_izdavanje_zamenljivih_obveznica.pdf, 10. 4. 2020
UNFCCC (2016) Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. 12 December 2016, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
Wang, Y., Zhi, Q. (2016) The role of green finance in environmental protection: Two aspects of market mechanism and policies. Energy Procedia, Nr. 104
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2002137S
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka