Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 1, str. 79-86
Rabdoidna diferencijacija u različitim tipovima karcinoma bubrežnih ćelija - prikaz dva slučaja i pregled literature
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biomedicinska istraživanja
bKlinički centar Niš, Centar za patologiju i patološku anatomiju
cKlinički centar Niš, Centar za nuklearnu medicinu
dKlinički centar Niš, Klinika za urologiju

e-adresamilenapotic@yahoo.com
Projekat:
Etiologija, dijagnostika, prevencija, i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela - značaj istraživanja genoma i proteoma (MPNTR - 175092)

Ključne reči: karcinom bubrežnog parenhima; rabdoidna diferencijacija; prognoza
Sažetak
Rabdoidna morfologija je redak oblik diferencijacije, koji se može registrovati u bilo kom tipu karcinoma bubrežnog parenhima. U približno 5% renalnih tumora mogu se sresti rabdoidne ćelije zastupljene u različitim procentima. Iako ove ćelije morfološki nalikuju rabdomioblastima, one krupne su sa eozinofilnom citoplazmom, krupnim ekscentričnim nukleusom i prominentnim nukleolusom, te poseduju drugačiji imunofenotip i drugačije ultrastrukturne karakteristike. Tumori sa rabdoidnom diferencijacijom klasifikuju se kao gradus 4, imaju agresivan tok i lošu prognozu. Predstavljamo dva slučaja karcinoma bubrežnih ćelija sa rabdoidnom diferencijacijom kod bolesnika starosti 83 godine i 60 godina. U oba slučaja, uzorci su dobijeni nakon radikalne nefreketomije a zatim histološki obrađeni. Kod prvog bolesnika verifikovano je prisustvo papilarnog karcinoma bubrega, čiji je fenotip imunohistohemijski dokazan, a takođe su uočene rabdoidne ćelije organizovane u traksate, pseudotubularne i organoidne strukture. Kod drugog bolesnika svetloćelijski karcinom bubrega otkriven je incidentalno, zajedno sa adenokarcinomom kolona. Tumor bubrega je uz klasičnu svetloćelijsku morfologiju, pokazivao i prisustvo krupnih, nekohezivnih rabdoidnih ćelija, kao i džinovske, bizarne, multinuklearne ćelije. Homogena rabdoidna morfologija sačinjavala je oko 60% tumora. Rabdoidna diferencijacija u karcinomu bubrega karakteristika je slabo diferentovanog tumora visokog gradusa. Povezana je sa lošim ishodom i čestim udaljenim metastazama prisutnim u vreme dijagnostike. Za utvrđivanje uticaja ovog oblika divergentne diferencijacije na prognozu, izbor terapijskog modaliteta i ishod bolesti potrebna je analiza većeg broja slučajeva.
Reference
Chapman-Fredricks, J.R., Herrera, L., Bracho, J., Gomez-Fernandez, C., Leveillee, R., Rey, L., Jorda, M. (2011) Adult renal cell carcinoma with rhabdoid morphology represents a neoplastic dedifferentiation analogous to sarcomatoid carcinoma. Annals of Diagnostic Pathology, 15(5): 333-337
Cheng, J.X., Tretiakova, M., Gong, C., Mandal, S., Krausz, T., Taxy, J.B. (2008) Renal medullary carcinoma: Rhabdoid features and the absence of INI1 expression as markers of aggressive behavior. Modern Pathology, 21(6): 647-652
Delahunt, B., Cheville, J.C., Martignoni, G., Humphrey, P.A., Magi-Galluzzi, C., Mckenney, J., Egevad, L., Algaba, F., Moch, H., Grignon, D.J., Montironi, R., Srigley, J.R. (2013) The International Society of Urological Pathology (ISUP) grading system for renal cell carcinoma and other prognostic parameters. American Journal of Surgical Pathology, 37(10): 1490-1504
Divya, A.A., Kandheparkar, S.G. S., Avinash, R.J., Pallavi, D. (2016) Renal cell carcinoma with rhabdoid differentiation: A novel entity with immunohistochemical study. Indian Journal of Pathology and Microbiology, 59(4): 565-565
Esnakula, A.K., Naab, T.J., Green, W., Shokrani, B. (2013) Extensive peritoneal carcinomatosis secondary to renal cell carcinoma with sarcomatoid and rhabdoid differentiation. BMJ Case Reports, 22:2013
Humphrey, P.A. (2011) Renal cell carcinoma with rhabdoid features. Journal of Urology, 186(2): 675-676
Kim, H., Inomoto, C., Uchida, T., Kajiwara, H., Komiyama, T., Kobayashi, H., Nakamura, N., Miyajima, A. (2019) Impact of rhabdoid differentiation on postoperative outcome for patients with N0M0 renal cell carcinoma. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 37(10): 711-720
Kuroda, N., Karashima, T., Inoue, K., Kasajima, A., Ohe, C., Kawakami, F., Mikami, S., Matsuura, K., Moriyama, M., Nagashima, Y., Petersson, F., Lopez, J.I., Cohen, R.J., Michal, M., Hes, O. (2015) Review of renal cell carcinoma with rhabdoid features with focus on clinical and pathobiological aspects. Polish Journal of Pathology, 1: 3-8
Leroy, X., Zini, L., Buob, D., et al. (2007) Renal cell carcinoma with rhabdoid features: An aggressive neoplasm with overexpression of p53. Arch Pathol Lab Med, 131:102-6
Perrino, C.M., Hucthagowder, V., Evenson, M., Kulkarni, S., Humphrey, P.A. (2015) Genetic alterations in renal cell carcinoma with rhabdoid differentiation. Human Pathology, 46(1): 9-16
Przybycin, C.G., Mckenney, J.K., Reynolds, J.P., et al. (2014) Rhabdoid differentiation is associated with aggressive behavior in renal cell carcinoma: A clinicopathological analysis of 76 cases with clinical follow-up. Am J Surg pathol, 38(9): 1260-1265
Shannon, B., Stan, W.Z., Bentel, J., et al. (2002) Adult rhabdoid renal cell carcinoma. Arch Pathol Lab Med, 126:1506-10
Warren, A.Y., Harrison, D. (2018) WHO/ISUP classification, grading and pathological staging of renal cell carcinoma: Standards and controversies. World Journal of Urology, 36(12): 1913-1926
Yang, X., Xi, C., Jin, J., Zhou, L., Su, J., Liu, L., Liu, Y. (2015) Adult renal cell carcinoma with rhabdoid differentiation: Incidence and clinicopathologic features in Chinese patients. Annals of Diagnostic Pathology, 19(2): 57-63
Zhang, B.Y., Cheville, J.C., Thompson, R. H., Lohse, C.M., Boorjian, S.A., Leibovich, B.C., Costello, B.A. (2015) Impact of rhabdoid differentiation on prognosis for patients with grade 4 renal cell carcinoma. European Urology, 68(1): 5-7
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/afmnai2001079P
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka