Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 1, str. 79-91
Prilog proučavanju teritorijalnog uređenja i razgraničenja peregrinih zajednica Deremista i Dokleata
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresagligorijas@yahoo.com, marimla52@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: peregrine zajednice (civitates peregrinae); Deremisti; Dokleati; Ilirik; provincija Dalmacija
Sažetak
U radu se prezentuju podaci o peregrinim zajednicama (civitates peregrinae) Deremista i Dokleata na jugu Ilirika. Njihovo stanovništvo pripadalo je domorodačkom sloju i većinski bilo peregrinog statusa, tj. neromanizovano. Pri uspostavljanju rimske vlasti na ovom području jedan od prioriteta bila je organizacija domaćeg stanovništva koja će obuhvatiti formiranje zajednica, razgraničenje teritorija i razrezivanje poreza. Tako ove civitates prestaju da budu nezavisna plemena i postaju rimske administrativne jedinice. Rimska uprava je domorodačko stanovništvo smjestila u rimske administrativne i pravne okvire što je predstavljalo prvi korak u njihovoj integraciji. Epigrafski spomenici i narativni izvori donekle osvjetljavaju ove tokove na jugu provincije Dalmacije.
Reference
Abbot, F.F., Johson, A.C. (1926) Municipal Administration in the Roman Empire. London: Princeton University Press
Alföldy, G. (1964) Veteranen deduktionen in der Provinz Dalmatien. Historia, 13: 167-179
Alföldy, G. (1965) Bevolkerung und Gesellschaft in der romischen Provinz Dalmatien. Budapest: Akademiai kiado, Mit einen Beitrag von Andras Mócsy
Alföldy, G. (1969) Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag
Beloch, J. (1886) Die Bevolkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig: Duncker & Humblot
Betz, A. (1939) Untersuchungen zur Militargeschichte der romischen Provinz Dalmatien. u: Abhandlungen des archaologisch-epigraphische Seminars der Universitat Wien, Baden Bei, Wien: Rudolf M. Rohrer, Neu Folge, III Heft
Bojanovski, I. (1973) Rimska cesta Narona - Leusinijum kao primjer saobraćajnog kontinuiteta. Godišnjak ANUBiH - Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo, 8(10): 137-187
Bojanovski, I. (1987) Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji V - Gornje Podrinje u sistemu rimskih komunikacija. Godišnjak CBI, Sarajevo, XXV, CBI knj. 23, 63-174, T I-II, Pr.1+karta
Bojanovski, I. (1976) Gatačko polje u antici. Tribunia, 2, 17-44
Bojanovski, I. (1977) Rimski natpisi iz doline Trebišnjice. Tribunia, 3: 67-98
Bojanovski, I. (1988) Bosna i Hercegovina u antičko doba. u: Djela, Sarajevo: ANUBIH, knj. LXVI, CBI knj. 6
Bojanovski, I. (1962) Arheološki spomenici u dolini Trebišnjice. Naše starine, Sarajevo, 8: 11-13
Bojanovski, I. (1974) Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. u: Djela, Sarajevo: ANUBiH, Posebno izdanje, knj. XLVII, CBI knj. 2
Bojanovski, I. (1985) Ilirska plemena u istočnoj Hercegovini i njihov smeštaj. Tribunia, 9, 7-24
Ferjančić, S. (2002) Naseljavanje legijskih veterana. Beograd: Balkanološki institut SANU
Garašanin, M. (1967) Istorija Crne Gore. Titograd: Naučno delo, I
Grbić, D. (2014) Plemenske zajednice u Iliriku. Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti
Imamović, E. (1980) Međašni natpisi na području rimske provincije Dalmacije. Prilozi instituta za istoriju, Sarajevo, (16): 27-60
Jagenteufel, A. (1958) Die Statthalter der romischen Provinz Dalmatia von Augustusbis Diokletian. u: Schriften der Balkankommission Antiquarische Abteilung, Wien: Osterreichische Akademie der Wissenschaften, XII
Kornemann, E. (1903) Civitas. RE Suppl. I, 301
Langhammer, W. (1973) Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundertder der römischen Kaiserzeit). Wiesbaden: Steiner
Popović, Č. (1990) Antička naselja uz komunikaciju Epidaurum - Narona. Magistarski rad odbranjen u Dubrovníku 22. 6. 1990 (rukopis, neobjavljen)
Ritterling, E. (1924) Legio. RE, XII, 1541
Schulten, A. (1895) Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reichs. RhM, 50,489-557
Sergejevski, D. (1964) Borne frontière romaine de Kosijerevo. Archaelogica Iugoslavica, V, 93-95
Sergejevski, D. (1962) Rimska cesta od Epidauruma do Anderbe. GZM u Sarajevu, XVII, 73-105
Sergejevski, D. (1962) Rimska cesta Narona-Leusinium. GZM u Sarajevu, XVII, 111-113
Suić, M. (1981) Zadar u starom vijeku. Zadar: Filozofski fakultet
Šačić, A. (2011) Antički epigrafski spomenici istočne Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet, (rukopis; magistarski rad)
Škegro, A. (1991) Antička ekonomika u Bosni i Hercegovini. Godišnjak istoričara Bosne i Hercegovine, XXIX, CBI knj. 27, 53-161
Vulić, N. (1905) Dva rimska natpisa iz Crne Gore. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva, n. s. VIII, 172-175
Vulić, N. (1931) Antički spomenici naše zemlje. Spomenik Srpske Kraljevske Akademije, Beograd, LXXI, 290, br. 292
Wilkes, J.J. (1969) Dalmatia. London: University of Birmingham
Wilkes, J.J. (1969) Population of Roman Dalmatia. u: ANRW, Berlin-New York, 6, 732-766
Wilkes, J.J. (1996) The Danubian and Balkan provinces. u: CAH, 2, X, 545-585
Zaninović, M. (1968) Burnum: Castellum-municipium. Diadora, 4, 119-129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-25080
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2014)
O privrednim prilikama u dolini Trebišnjice u antičko doba
Samardžić Gligor M.

Zb Filoz fak Priština (2020)
Bilješke o putnoj stanici i naselju Dilunto
Samardžić Gligor M.

Zb Filoz fak Priština (2016)
Rimska komunikacija Leusinium-Sallunto-Anderba
Samardžić Gligor M.

prikaži sve [22]