Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 1, str. 129-145
Istraživanje etnokulturnih stereotipa na primeru stimulusa Turci i Turčin u asocijativnom testu
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za orijentalnu filologiju

e-adresaivanamali@fil.bg.ac.rs
Sažetak
Ovo istraživanje se zasniva na analizi verbalnih asocijacija koje su prikupljene u asocijativnom testu, u kom je od ispitanika traženo da odgovore rečju-reakcijom ili kontinuiranim reakcijama koje im prvo padnu na pamet pri pominjanju stimulusa Turci i Turčin, sa ciljem da se stekne uvid u etnokulturne stereotipe koji za ovaj narod važe na srpskom govornom području. Test je popunilo 654 ispitanika, studenata Univerziteta u Beogradu i pripadnika mlađe populacije, u vidu elektronskog upitnika. Dva stimulusa su izazvala ukupno 1.476 reakcija (Turci: 742; Turčin: 734), koje su složene po opadajućoj frekventnosti i analizirane po tematskim grupama. Najzastupljenije su sledeće tematske grupe: istorija Turaka, zajednička istorija Srba i Turaka, fizički izgled, odevanje, profesija, hrana i piće, pušenje, ratovanje, religija, serije itd. Među vrednosnim sudovima i stavovima koje su ispitanici imali, dominiraju oni koji se odnose na higijenu, odnos Turaka prema drugima, stepen razvijenosti, način ispoljavanja emocija i karakterne crte. U radu se osvrćemo i na rezultate ranijih asocijativnih testova u kojima se na mestu stimulusa javljala reč Turci i ističemo promene do kojih je došlo u strukturi najfrekventnijih asocijacija.
Reference
Blagojević, G. (2008) Etnički stereotipi - Srbi viđeni očima savremenih Grka. Zbornik radova Etnografskog instituta, 24, str. 125-131
Blagojević, G. (2009) Savremeni stereotipi Srba o Kinezima u Beogradu - kada kažeš Kina, mislim Blok 70 ili. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 128, str. 47-61
Bugarski, R. (2005) Jezik i kultura. Beograd: XX vek
Dragićević, R. (2010) Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Dragićević, R.M. (2010) Lingvokulturološka uporedna istraživanja etnokulturnih stereotipa. Anali Filološkog fakulteta, br. 22, str. 201-214
Gligorijević, I.R. (2018) Arapske zemlje, Iran i Turska kao stimulusiu asocijativnom testu. Anali Filološkog fakulteta, vol. 30, br. 2, str. 185-201
Gligorijević, I.R. (2017) Šta Srbi misle o Arapima?. Nasleđe, Kragujevac, vol. 14, br. 38, str. 179-189
Gligorijević, I.R. (2018) Heterostereotipi o orijentalnim jezicima u mreži verbalnih asocijacija. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 48, br. 1, str. 23-42
Miketić, S.D., Stevović-Ratković, J.R. (2013) Reakcije ispitanika iz Kosovske Mitrovice na etnonime kao reči - stimuluse. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-1, str. 107-123
Piper, P., Dragićević, R., Stefanović, M. (2011) Obratni asocijativni rečnik srpskoga jezika - od reakcije ka stimulusu. Beograd: Beogradska knjiga
Piper, P. (2010) Srpski između velikih i malih jezika. Beograd: Beogradska knjiga
Piper, P. (2009) Reč Kosovo i njene verbalne asocijacije u srpskom jeziku. Danica, 85-94
Piper, P., Dragićević, R., Stefanović, M. (2005) Asocijativni rečnik srpskoga jezika - od stimulusa ka reakciji. Službeni list SCG, I deo
Piper, P.J. (2003) Asocijativni rečnici slovenskih jezika i etnokulturni stereotipi. Slavistika, br. 7, str. 22-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-25240
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0