Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 354-372
Kvalitet slobodnog vremena u domovima učenika iz učeničke perspektive
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresanedeljko996@gmail.com, nenadstevan@gmail.com
Sažetak
Rad se bavi pitanjem kvaliteta slobodnog vremena u domovima učenika iz perspektive učenika srednjih škola. U radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja, čiji je cilj bilo ispitivanje mišljenja učenika o slobodnim aktivnostima, na osnovu koga bi potencijalno bilo moguće uneti poboljšanja za korišćenje slobodnog vremena u domu učenika. Uzorak je obuhvatio 198 ispitanika, 113 ženskog i 85 muškog pola, uzrasta od 15 do 18 godina. Za potrebe ovog istraživanja korišćena je deskriptivna metoda, kao i tehnika anketiranja. Interpretacijom dobijenih rezultata dolazi se do zaključka da postoji značajan stepen nezadovoljstva kvalitetom slobodnih aktivnosti koje su učenicima ponuđene u domu i preovladava mišljenje da slobodno vreme u domu treba unaprediti i inovirati. Inovacije i mere koje učenici predlažu za unapređenje slobodnih aktivnosti u domu, jesu organizovanje izleta, gledanje selektovanih filmova, uređivanje sobe s društvenim igrama, organizovanje tematskih večeri, veća posvećenost sportskim aktivnostima, uvođenje novih sekcija i debata na određenu temu. Navedene aktivnosti obuhvataju primarne funkcije slobodnog vremena: odmor, zabavu i razvoj ličnosti učenika. Rezultati ovog istraživanja upućuju na to da slobodnom vremenu u domu i aktivnostima kojima se učenici bave, treba posvetiti značajnu pažnju s pedagoškog aspekta i ovaj segment života u domu učiniti sadržajnijim i kvalitetnijim.
Reference
*** (2013) Law on Students' Standard. Službeni glasnik Republike Srbije, no. 55 [In Serbian]
Behaghel, L., de Chaisemartin, C., Gurgand, M. (2017) Ready for boarding?: The effects of a boarding school for disadvantaged students. American Economic Journal: Applied Economics, 9(1): 140-164
Budimir-Ninković, G. (2009) Modern family and school. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, In Serbian
Dattilo, J. (2015) Leisure education program planning. Venture Publishing, Incorporated
Gredelj, S., Nikolić, M. (1979) Sociological aspects of the spending of free time by the youth in the commune of Soko Banja. Sociološki pregled, vol. XIII (1), 85-99, http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/20/socioloski-pregled-1979/ [in Serbian]
Janković, V. (1973) Leisure time in contemporary pedagogical theory and practice. Zagreb: PKZ, In Croatian
Jeđud, I., Novak, T. (2006) Leisure time for children and young people with behavioral disorders: A qualitative method. Revija za sociologiju, 37 (1-2), 77-90. [In Croatian]
Ješić, D. (2008) Boarding school pedagogy. Jagodina: Učiteljski fakultet, In Serbian
Koković, D. (2008) Lifestyle and leisure time. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, In Serbian
Mijatović, M. (2014) Possible ways to organize free time of the young. Istraživanja u pedagogiji, vol. 4, br. 2, str. 37-47
Milanović, N. (2019) Methods of leisure time implementation of students today. Metodička teorija i praksa, Belgrade, (1), 111-122, http://www.metodickapraksa.rs/wp-content/uploads/2019/06/MTIP-1-2019.pdf [In Serbian]
Mlinarević, V. (2004) Free time styles of high school students in Slavonia and Baranja. Pedagogijska istraživanja, (2), 241-257, https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=205504 [In Croatian]
Mlinarević, V., Gajger, V. (2010) Youth leisure time: A space for creative activity. u: Martinčić J; Hackenberger D. [ur.] Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo: 2003-2008, Osijek: HAZU - Zavod za znanstveni i umjetnički rad, str. 43-58. [In Croatian]
Mundy, J., Odum, L. (1979) Leisure education: Theory and practice. John Wiley and Sons
Pantelić-Vujanić, S., Čukanović-Karavidić, M. (2014) Sociology. Banja Luka: Point štamparija, In Serbian
Petrović, J., Zotović, M. (2010) Same or different: Leisure time of young people in Vojvodina and in the rest of the world. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 130, str. 73-88
Rosić, V. (2005) Leisure time: Leisure activities. Rijeka: Biblioteka Educo, In Croatian
Savić, Z., Miletić, K. (2012) Activities in nature. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian
Sivan, A., Stebbins, R.A. (2011) Leisure education: Definition, aims, advocacy, and practices: Are we talking about the same thing(s)?. World Leisure Journal, 53(1): 27-41, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04419057.2011.552216
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/socpreg54-25354
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci