Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 2, str. 145-163
Sino-jugoslovenski odnosi u periodu 1949-1977. godine - značaj posete Josipa Broza Tita NR Kini 1977. godine
Vlada Republike Srbije, Beograd

e-adresasanja_arezina@yahoo.com
Ključne reči: Jugoslavija; Kina; sino-jugoslovenski odnosi; SAD; Sovjetski Savez; jugoslovenski predsednik
Sažetak
Iako je Jugoslavija priznala NR Kinu odmah nakon njenog osnivanja 1949. godine, sino-jugoslovenski državni odnosi su uspostavljeni tek 1955. Od tada pa do 1977. godine odnosi dveju država bili su obeleženi brojnim usponima i padovima, pre svega, zbog međusobnog odnosa dveju velikih sila (SAD i Sovjetskog Saveza), njihovog uticaja na Jugoslaviju i Kinu, kao i zbog mnogih drugih međunarodnih dešavanja. Autor u ovom članku govori o istorijatu odnosa Jugoslavije i NR Kine nakon 1949. godine, faktorima koji su pozitivno uticali na jačanje sino-jugoslovenskih odnosa i omogućili da se upriliči prva poseta jugoslovenskog predsednika NR Kini, tokom koje su obnovljeni državni i partijski odnosi, koji su doprineli jačanju saradnje dveju država na svim nivoima. Da bi dokazala osnovnu hipotezu da će se tek nakon smrti Mao Cedunga i hapšenja tzv. "četvoročlane bande" 1976. godine steći uslovi za jačanje sino-jugoslovenskih odnosa, zahvaljujući tome što je prevagnuo uticaj pozitivnih u odnosu na negativne faktore, autorka će tokom istraživanja koristiti strukturno-funkcionalnu analizu, indukciju i dedukciju.
Reference
Ban, N., prir. (1978) Tito u Kini. Ljubljana: Jugoslovenska revija
Čavoški, J. (2012) Politička i diplomatska karijera Vu Sjućuena, prvog ambasadora NR Kine u Jugoslaviji. u: Selinić S. [ur.] Jugoslovenska Diplomatija 1946-1961, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 384-407
Čavoški, K. (2006) Zaboravljena epizoda - jugoslovensko-kineski odnosi 1947. godine. Tokovi istorije, br. 4, str. 183-199
Gavranov, V., Stojković, M. (1972) Međunarodni odnosi i spoljna politika Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Kenedi, P. (1999) Uspon i pad velikih sila. Službeni List SRJ, Beograd
Miljanić, D. (1994) SR Jugoslavija i NR Kina - međusobni odnosi i iskustva međunarodne izolacije. Međunarodna politika, 45, 1025, 21-23
Miljanić, D. (1996) Oscilacije u odnosima SAD-Kina. Međunarodna politika, 47, 1042, 29-32
Mitrović, D. (2005) Bilateralni odnosi SCG i NR Kine - geneza, razvoj i perspektive. Međunarodna politika, 56 (1118-1199), 15-24
Novačić, A. (1979) Veliki zaokret. Zagreb: Globus
Ostojić, M. (1983) Jugoslavija i Kina - poseta Hu Jaobanga Jugoslaviji. Međunarodna politika, 34: 796-796
Simić, P. (2003) Kratka istorija Kine. Beograd: Nea
Simić, P. (2008) Tito i NATO - uspon i pad druge Jugoslavije. Beograd: Novosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-27003
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka