Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 29, br. 1, str. 35-42
Travnjaci duž beogradskih saobraćajnica - taksonomska i fitogeografska analiza
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu

e-adresanenad.stavretovic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: saobračajnice; travnjaci; urbano zelenilo; pejzažna arhitektura
Sažetak
Istraživanja obuhvataju uporednu taksonomsku i fitogeografsku analizu sastava travnjaka duž saobraćajnica Beograda. Korišćeni su rezultati florističkih istraživanja iz 2001. godine i rezultati dobijeni terenskim istraživanjima tokom 2019. godine. Komparativnom analizom uzetih rezultata došlo se do zaključka da je 2019. godine utvrđena manja heterogenost flornih elemenata i taksona biljaka na istraživanim travnjacima duž saobraćajnica Beograda u odnosu na stanje iz ranijeg peroda, što je posledica prisustva intenzivnijih mera nege istraženih travnjaka kao i znatnog uticaja antropogenog faktora koji su doveli do homogenizacije flore.
Reference
Anastasijević, N., Anastasijević, V. (2012) Funkcionalnost zelenih površina Beograda. Beograd: Šumarski fakultet
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie: Grundzuge der Vegetationskunde. Wien-New York: Springer Verlag
Gajić, M. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, serija A 'Šumarstvo', Beograd, 54, 111-141
Jovanović, B. (1956) Nesamonikla dendroflora Beograda i okoline. Glasnik Šumarskog fakulteta, 1, 75-114
Novaković, A. (2019) Analiza zelenih površina saobraćajnica u Beogradu. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Master rad
Stavretović, N. (2002) Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Stavretović, N., Stevanović, J. (2011) Invasive plant species in lawns of Belgrade roads. African Journal of Biotehnology, 10 (65), 14450-14464
Stojanović, N., Tešić, M., Galečić, N., Tutundžić, A., Lisica, A. (2017) Belgrade city roads as dispersal corridors of invasive and potentially invasive woody plants species. u: Scientific-Expert Meeting 'Road and Environment' (5th), Vršac, Serbia, Book of Abstracts
Stojanović, N., Vasiljević, N., Veselinović, M., Radić, B., Skočajić, D., Galečić, N., Tešić, M., Lisica, A. (2018) The Biophysical Structure of Roadside Green Spaces: The Impact on Ecological Conditions in the Urban Environment. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (128), 9782-9791
Šoštarić-Pisarčić, K., Kovačević, J. (1974) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Znanje
Tomić, Z., Rakonjac, Lj. (2013) Forest phytocoenoses of Serbia: A manual for foresters, ecologists and biologists. Belgrade: Institute of Forestry, p. 177
Živković, M. (1955) Geneza i važnije tipske osobine gajnjača Srbije. Zemljište i biljka, 1-3
Žižić, Lj., Žižić, Ž. (1998) Put i životna sredina. u: Drugi Jugoslovenski naučno-stručni skup, Žabljak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb2001035N
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2020.

Povezani članci

Acta herbologica (2019)
Alohtone biljne vrste u flori i vegetaciji Crnog luga (jugozapadni Srem)
Jarić Snežana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2005)
Taxodium ascendens Brongn. - alohtona vrsta četinara u Srbiji
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2014)
Pekan (Carya illinoinensis /Wangenh./ K. Koch) - nova vrsta za alohtonu dendrofloru Srbije
Bobinac Martin, i dr.

prikaži sve [20]