Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 3, str. 211-228
"Napredak koji ugrožava život" - pitanje prirode i odgoja u priči Dankana Vilijamsona "Meri i foka"
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za anglistiku, Katedra za engleski jezik

e-adresamkostic76@gmail.com
Sažetak
Okosnicu rada čine dokumentarci Done Rid, Znakovi izvan vremena (2004) i Nezaboravljena boginja (1989), koji se zasnivaju na istraživanju mirnodopske tradicije matrijarhalnih naseobina na teritoriji današnje Istočne Evrope u periodu neolita i bronzanom dobu. Ridova se u njima poziva na zaključke arheologa Marije Gimbutas koja je dokazala da se miroljubiva kultura stare Evrope otelotvorena u svemogućoj Velikoj Boginji drastično promenila na kraju trećeg milenijuma kada su nasilni indoevropski nomadi došli iz Rusije i uništili matrijarhalnu utopiju jednakosti i prirodne harmonije. Ova agresivna patrijarhalna plemena su funkcionisala na principu društvene hijerarhije. Nalazi Ridove i Gimbutasove se dalje u radu povezuju sa idejama Rajane Ajsler i Erika Froma koji u svojim studijama takođe tvrde da je uočljiv materijalni napredak patrijarhalne kulture znatno oštetio idiličnu matrijarhalnu vezu između čoveka i prirode. Navedeni teoretski uvidi se primenjuju u analizi priče ,,Meri i foka" (1997) Dankana Vilijamsona i njegovom viđenju pitanja prirode i odgoja. Autor dovodi u pitanje temelje savremene patrijarhalne kulture oslikavanjem brižnog odnosa između Meri i foke, kao i tragično iznuđenom i nadasve nepotrebnom žrtvovanju pomenute životinje. Sama činjenica da postoji neraskidiva spona između Meri i foke, koja je u priči prikazana kao otelotvorenje idiličnog matrijarhalnog jedinstva čoveka i prirode, ide u prilog teze o neophodnosti povratka suštinskim, davno zaboravljenim egalitarnim vrednostima. Osim već pomenutih kritičkih uvida, u analizi priče zastupljene su ideje Grejvza, Altisera, Freira, Fiskea i Milerove.
Reference
*** (1967) Beyond culture: Essays on literature and learning. Harmonsworth: Penguin Books
Althusser, L. (2014) On the reproduction of capitalism: Ideology and ideological state apparatuses. London - New York: Verso
Bond, E. (1971) Preface to Lear. London: Methuen
Eisler, R. (1987) The chalice and the blade: Our history, our future. Harper Collins
Fiske, J. (2004) Culture, ideology, interpellation. u: Petrović Lena [ur.] Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, Niš: Filozofski fakultet, 185-193
Freire, P. (2005) Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum, Translated by Myra Bergman Ramos
Fromm, E. (1951) The forgotten language: An introduction to the understanding of dreams, fairy tales and myths. Henry Holt & Co
Frye, N. (1963) The educated imagination. Bloomington: Indiana University Press
Graves, R. (1993) The white goddess. New York: Farrar, Straus and Giroux
Miller, A. (1990) For your own good: Hidden cruelty in the child-rearing and the roots of violence. New York: Farrar, Straus, Giroux
Read, D. (2004) Signs out of time. https://www.youtube.com/watch?v=whfGbPFAy4w, October 25, 2019
Read, D. (1989) Goddess remembered. https://www.nfb.ca/film/goddess_remembered Accessed October 25, 2019
Rich, A. (1995) What is found there: Notebooks on poetry and politics. London: Virago Press
Williamson, D. (1997) Mary and the seal. u: Kravitz Peter [ur.] The Picador Book of Contemporary Scottish Fiction, London: Picador, 47-56
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-28032
primljen: 18.08.2020.
prihvaćen: 25.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci