Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 2, str. 115-131
Život i djelo imama Sulaymāna ibn Aḥmada Al-Ṭabarānīja s posebnim osvrtom na njegova naučna putovanja - prilog biografiji
Univerzitet EZ-Zitouna, Tunis

e-adresadzevad6@hotmail.com
Ključne reči: imam Al-Ṭabarānī; hadis; Isfahan; Al-Mu'ğam al-Kabīr; Al-Mu'ğam al-Awṣaṭ; Al-Mu'ğam al-Ṣaġīr; naučna putovanja
Sažetak
Imam Al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir, jedan je od najvećih hadiskih autoriteta kroz cijelu islamsku povijest, te od najplodonosnijih pisaca iz oblasti hadisa. Njegova najpoznatija djela su tri hadiske enciklopedije poznatije kao Mu'ğami: Al-Mu'ğam al-Kabīr, Al-Mu'ğam al-Awṣaṭ i Al-Mu'ğam al-Ṣaġīr. Pored ova tri poznata djela napisao je još mnogo djela, od kojih su neka štampana, a jedan broj njih se smatra izgubljenim. Među najpoznatijim izgubljenim djelima imama Al-Ṭabarānīja jesta djelo Al-Sunna. Važnost ovog izgubljenog djela ogleda se u tome što su veliki islamski autoriteti poput Al-Ḏahabīja, Ibn al-Kaṯīra, Ibn Taymiyye, Ibn al-Qayyima, Al-Mizzīja, Al-Suyuṭīja i drugih u svojim djelima prenosili citate iz spomenutog izgubljenog djela. Imam Al-Ṭabarānī živio je stotinu godina i njegov život je bio ispunjen naučnim putovanjima, tako da ćemo rijetko naći da je neko od islamskih autoriteta imao toliko naučnih putovanja kao što ih je imao imam Al-Ṭabarānī. U ovom radu pokušao sam da se posebno osvrnem na ta naučna putovanja i da ponudim njihov hronološki prikaz. Tom prilikom najviše sam se oslanjao na njegovo djelo Al-Mu'ğam al-Ṣaġīr u kojem je imam Al-Ṭabarānī prilikom prenošenja hadisa spominjao mjesto i datum gdje je spomenuti hadis čuo. Potom sam pokušao da navedem sva djela imama Al-Ṭabarānīja, bilo da je riječ o štampanim ili izgubljenim djelima. Također, spomenuo sam kazivanja najvećih islamskih učenjaka i historičara o imamu Al-Ṭabarānīju i njegovim vrlinama, kao i neke od njegovih najistaknutijih učitelja i učenika.
Reference
Abdul-Madžid, I. (1997) Tafsir at-Tabarani am Tafsir al-Gazna wi. Ālam al-maẖṭūṭāt wa al-nawādir, 2(1), 98-107
Al-Ḏahabī (2006) Siyar al-a'alām al-Nubalā. Kairo: Dār al-Ḥadīṯ
Al-Ḥanafī, I.A.A. (2015) Vjerska učenja islama. Sarajevo: El-Kalem
Al-Ḥanbalī, I.A.Y. Ṭabaqāt al-Ḥanābila. Bejrut: Dār al-Ma'rifa
Al-Iṣbahānī, A.N. (1990) Tārīẖ Iṣbahān. Bejrut: Dār al-kutub al-'ilmiyya
Al-Sam'ānī (1962) Al-Ansāb. Hajderabad: Dā'ira al-Ma'arif al-'Uṯ māniyya
Al-Ṭabarānī (1985) Al-Mu'ğam al-Ṣaġīr. NN, Dār'Ammān
Handžić, M. (1972) Uvod u tefsirsku i hadisku nauku. Sarajevo: Gazi Husrev-begova medresa
Hāṭib, B. (2002) Tārīẖ Baġdād. Bejrut: Dār al-ġarb al-islāmī
Ibn, A. (1992) Al-Muntaẓam fī Tārīẖ al-umam we al-mulūk. Bejrut: Dār al-kutub al-'ilmiyya
Ibn, H. (1994) Wafayāt al-A'yān. Bejrut: Dār ṣādir
Ibn, 'imād A. (1986) Šağara al-ḏahab fī aẖbāri man ḏahab. Da mask: Dār ibn Kaṯīr
Ibn, M. Ğuz' fīhi ḏikr tarğama al-Ṭabarānī. Kairo: Maktaba ibn Tay miyya
Ibn, T. (1995) Mağmū'a al-fatāwā. Medina: Mağma' Malik Fahd li ṭibā'a al-Muṣḥaf al-šarīf
Indžić, S. (2006) Putovanja u potrazi za hadisom. u: Smajić Aid [ur.] Terminologija hadisa, Sarajevo: Fakultet islamskih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2002115G
primljen: 15.08.2020.
prihvaćen: 27.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka