Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 3-4, str. 203-216
Ekspanzija direktnih investicija i otpornost srpskog tržišta rada sa regionalnog i sektorskog aspekta
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Sažetak
Zahvaljujući politici velikodušnih podsticaja usmerenih ka privlačenju direktnih investicija, Srbija je poslednjih godina postala jedna od vodećih destinacija za SDI. U ovom radu bavimo se efektima koje je politika podsticaja direktnih investicija imala na tržište rada, najpre sa sektorskog i regionalnog aspekta, a zatim i sagledavanjem celine njenog uticaja na tržište rada i na ekonomski razvoj. Naši rezultati pokazuju da je politika podsticaja doprinela ukupnom sektorskom rebalansiranju tržišta rada povećanjem zaposlenosti u proizvodnji. Takođe, ova politika doprinela je rebalansiranju regionalnih tržišta rada, naročito poboljšanju kvaliteta zaposlenosti u manje razvijenim regionima i u stabilizaciji udela regionalnih platnih fondova. Ipak, međuregionalne obrazovne i infrastrukturne razlike, kao i razlike u tržištima rada, i dalje ostaju veoma velike. Transformacioni potencijal srpskog tržišta rada još uvek nije u potpunosti iskorišćen, zbog čega Srbija i dalje treba da zadrži visok nivo investicija u radna mesta u industriji, istovremeno podržavajući postepeno okretanje ka visokotehnološkim investicijama.
Reference
Aleksić, D., Arandarenko, M., Ognjanov, G. (2020) Ex Post Analysis of the National Employment Strategy for the Period 2011-2020. Belgrade: Foundation for the Advancement of Economics
Arandarenko, M., Vukojević, V. (2008) Labor Costs and Labor Taxes in the Western Balkans. u: Bredenkamp C., Gragnolati M., Ramljak V. [ur.] Enhancing Efficiency and Equity: Challenges and reform opportunities facing health and pension systems in the Western Balkans, Washington, DC: World Bank, pp. 119-158
Arandarenko, M. (2018) Izazovi tržišta rada i zaposlenosti u Srbiji u XXI veku. u: Kostić A. [ur.] Ekonomija - zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku, Srpska akademija nauka i umetnosti, 17-42
Arandarenko, M., ed. (2006) Mapa tržišta rada Srbije. Beograd: CEVES
Arandarenko, M., Corrente, S., Jandrić, M., Stamenković, M. (2020) Multiple criteria decision aiding as a prediction tool for migration potential of regions. European Journal of Operational Research, 284(3): 1154-1166
Bojović, V., Obradović, F. (2018) Efficiency Analysis of Subsidies for Investments using Stochastic Frontier Analysis: Case of Serbia. u: Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M. [ur.] International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems, Proceedings, Prague: Wolters Kluwer ČR, 2546-2566
Estrin, S., Uvalic, M. (2014) FDI into transition economies: Are the Balkans different?. Economics of Transition, 22(2): 281-312
Kastratović, R. (2016) Uticaj stranih direktnih investicija na privredni i društveni razvoj Srbije. Bankarstvo, vol. 45, br. 4, str. 70-93
Leitner, S. (2021) Net Migration and its Skill Composition in the Western Balkan Countries between 2010 and 2019: Results from a Cohort Approach. Vienna: Vienna Institute for International Economic Studies, (wiiw Policy Note/Policy Report No. 47)
Madžar, Lj. (2016) Strane investicije u ekonomskoj politici Srbije. u: Kovačević R., Gligorić M. [ur.] Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji, Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije, 11-34
Rapaić, S. (2016) Uloga stranih direktnih investicija u lokalnom ekonomskom razvoju u Republici Srbiji (2001-2013). Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Political Sciences, (PhD Thesis)
Rodrik, D. (2012) Unconditional Convergence in Manufacturing. Quarterly Journal of Economics, 128(1): 165-204
Uvalic, M. (2010) Serbia's Transition: Towards a Better Future. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Vladisavljević, M. (2019) Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics, PhD Thesis
World Bank (2020) Serbia's new growth agenda: Forging a new future. u: The Serbia Country Economic Memorandum 2.0 (CEM), Washington, DC
World Bank (2020) Reforming state aid for growth: New growth agenda. u: The Serbia Country Economic Memorandum 2.0 (CEM), Washington, DC
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE2103203A
primljen: 17.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.

Povezani članci

Ekonomika (2018)
Strane direktne investicije kao izvor finansiranja ekonomskog razvoja zemalja Zapadnog Balkana
Cvetanović Slobodan, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Državna pomoć i fer tržišna utakmica
Nikolić Ljubica

Ekonomika preduzeća (2019)
Zašto privredni rast Srbije zaostaje?
Petrović Pavle, i dr.

prikaži sve [6]