Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 8, br. 1, str. 121-144
Mapiranje vernakularnog okruženja - atlas sela Srbije kao prvi korak ka kreiranju mreže eko-sela
aEAT Organization
bUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Ključne reči: ruralna područja; tipologija; ruralni turizam; Srbija; lokalni modeli
Sažetak
Fokus rada je na formiranju optimalnih lokalnih modela arhitektonsko-tehnoloških intervencija u ruralnim područjima Republike Srbije, s ciljem njihove adaptacije na klimatske promene, kao i ispitivanje njihove primenljivosti na region Zapadnog Pomoravlja. Svaki region ima svoje jedinstvene karakteristike. Samim tim se na teritoriji Republike Srbije mogu definisati zone sa istim lokalnim karakteristikama, uz korišćenje kriterijuma fizičke i društvene geografije: geografsko-fizionomske karakteristike, klimatske karakteristike, karakteristike ekonomske razvijenosti i nivoa urbaniteta. Ovi kriterijumi definisani su kao najrelevantniji. Predstavljaju primarne determinante odabira arhitektonsko-tehnoloških intervencija u okviru postupka kreiranja lokalnih modela za adaptaciju ruralnih područja na klimatske promene. Prvi deo istraživanja odnosi se na zoniranje teritorije Republike Srbije i definisanje zona sa istim lokalnim karakteristikama. Atlas sela, koji prikazuje tipove sela i moguće modele intervencija, biće formiran primenom ovih kriterijuma. Drugi deo istraživanja predstavalja studiju slučaja jedne od zona - zone Zapadnog Pomoravalja. Analiziraće se sela i domaćinstva u okviru ove zone i razvrstati u određene tipove i grupe. Dalja istraživanja biće zasnovana na ispitivanju mogućnosti transformacije postojećih sela u eko-sela, uz mapiranje najpovoljnijih lokacija i kreiranje moguće mreže eko-sela.
Reference
*** (2011) Programme of sustainable rural tourism development of the Republic of Serbia, based on the Strategy for tourism development of the Republic of Serbia and based on the National master plan for rural tourism development: Document of the joint programme
*** (2010) Rural Development Network of Serbia: Action Plan 2011-2015. http://www.ruralinfoserbia.rs/dokumenta/action%20plan%202011%20%202015%20%20rural%20development%20 network%20of%20serbia.pdf
*** (2011) Nacionalni program ruralnog razvoja 2011-2013. http://www.ruralinfoserbia.rs/dokumenta/Nacionalni%20program%20ruralnog%20razvoja.pdf
Bang, J.M. (2005) Ecovillages: A Practical Guide to Sustainable Communities. New Society Publishers
Cvijić, J. (2000) Sabrana dela - Balkansko poluostrvo. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), treće izdanje
Dawson, J. (2006) Ecovillages: New frontiers for sustainability. Totnes: Green Books
Ducić, V., Radovanović, M. (2005) Klima Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đekić, S., Jovanović, S. (2009) Strategija ruralnog razvoja u svetlu priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 2, str. 147-152
Đukić-Dojčinović, V.G. (1996) Kulturna politika i seoske institucije kulture kao faktori društvenog života sela. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 101, str. 49-59
Efstratoglou, S., Bogdanov, N., Meredith, D. (2007) Defining Rural Areas in Serbia and their Typology. u: Tomić D. [ur.] Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe, Novi Sad: Serbian Association of Agricultural Economists, 553-561
Gibson-Graham, J.K. (2008) Beyond Global vs. Local: Economic Politics Outside the Binary Frame. u: Herod A., Wright M.W. [ur.] Geographies of Power: Placing Scale, Oxford: Blackwell Publishers Ltd
Johnston, R. (1991) Transactions of the Institute of British Geographers. Transactions of the Institute of British Geographers, NS 16: 131-47
Kojić, B.B. (1958) Seoska arhitektura i rurizam - teorija i elementi. Beograd: Građevinska knjiga
Mann, D.A. (1985) Between Traditionalism and Modernism: Approaches to a Vernacular Architecture. Journal of Architectural Education, 39(2): 10-16
Marić, I. (2010) Razvoj narodne arhitekture Centralne Srbije i procesi urbanizacije. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Ministrarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2009) Plan strategije ruralnog razvoja 2009-2013
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Serbia: Rural Development. Government focal point(s): http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/serbia/ruralDevelopment.pdf
Mitković, P., Vasilevska, L., Bogdanović, I.S., Dinić, M. (2002) Funkcionalna i veličinska tipologija seoskih naselja na teritoriji opštine Niš. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 2, br. 4, str. 231-249
Radović, R. (2005) Zamagljivanje narodne graditeljske tradicije. u: Vuksanović D. [ur.] Tradicionalna arhitektura Crne Gore, Podgorica: Univerzitet Crne Gore-Građevinski fakultet, 111-117
Rapoport, A. (1969) House Form and Culture. London: Prentice-Hall International
Sutton, S.E., Susan, P.K., eds. (2011) The Paradox of Urban Space: Inequality and Transformation in Marginalized Communities. New York: Palgrave Macmillan
Vitruvije (1951) Deset knjiga o arhitekturi. Sarajevo: Svjetlost
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1601121B
prihvaćen: 01.04.2016.
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka