Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 11 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 3, str. 501-510
Fluidno stanje arhitekture
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresabojana.jerkovic@arh.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (MPNTR - 36034)

Ključne reči: arhitektonska estetika; arhitektonsko projektovanje; estetsko iskustvo; dinamičke vrednosti; fluidnost; globalizacija
Sažetak
Ovaj rad se bavi promenama u kriterijumima arhitektonske estetike, transformacija statičnih u dinamične vrednosti podjednako figurativnih i nefigurativnih aspekata savremene arhitekture i njenog konteksta. Fluidno stanje arhitekture odnosi se na prepoznavanje konstantne promenljivosti koja se manifestuje u relacijama arhitekture i savremenom kultuloroškog konteksta globalizacije. Savremeni kontekst dinamizuje perceptivna iskustva svakodnevnice, uslove života i načine prostornih aproprijacija. U skladu sa tim, novi fenomeni umreženosti koji se manifestuju na informacionim, komunikacionim i prostornim nivoima transformišu grad i arhitekturu u konstantne procese tokova, kojima se njihovi elementi dematerijalizuju u nove fluidne, promenljive karakteristike. Vredosti arhitektonske estetike istovremeno se transformišu ka afirmaciji dogadjaja i efekata naspram statične formale celine, od objektivnih do intersubjektivnih estetskih prostornih iskustava. Ovaj rad se bazira na hipotezi da savremenu arhitekturu karakteriše gubitak singularnosti objekta u odnosu sa uslovima konteksta i asimilacija karaktera pojedinačnih elemenata u fluidni karakter celine. Na taj način, arhitektonske projektantske principe karakteriše disperzija disciplinarnih granica i granica unutrašnjosti i spoljašnjosti, hibridnost i gubitak tipoloških definicija. Ovaj rad prikazuje kako dematerijalizacija arhitektonskih vrednosti transformiše savremeni arhitektonski prostor u kompleksan dinamički sistem infrastrukture, tokova, događaja i efekata.
Reference
Allen, S. (1999) Points + Lines. New York: Princeton Architectural Press
Bauman, Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge, UK: Polity Press
Bauman, Z. (2005) Liquid Life. Cambridge, UK: Polity Press
Castells, M. (2009) The Rise of the Networked Society, With a New Preface: The Information Age: Economy, Society and Culture. London: John Willey and Sons, Volume I
Castells, M. (1996) The Rise of the Networked Society. Oxford: Blackwell Publishers, 2. ed
Csiksentmihailyi, M. (1990) Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row
de Sola'-Morales, R., Whiting, I., Whiting, S. (1997) Differences. Cambridge: The MIT Press
Easterling, K. (1999) Organization Space. Cambridge, Mass: MIT Press
Gausa, M., Muller, W., Guallart, V. (2003) The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age. Barcelona: Actar
Hansen, M. (2004) New philosophy for new media. Cambridge, Mass: MIT Press
Koolhaas, R., Bruce, M., Sigler, J., Werlemann, H. (1998) Small, Medium, Large, ExtraLarge. New York: Monacelli Press
Merleau-Ponty, M. (2002) Phenomenology of perception. London: Routledge
Michaud, Y. (2004) Umjetnost u plinovitu stanju. Zagreb: Naklada Ljevak, trans. Jagoda Milinković and Žarko Paić
Pawley, M. (1998) Terminal Architecture. London: Reaktion Books
Tschumi, B. (2004) Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, trans. Silva Kalčić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučna polemika
DOI: 10.5937/SAJ1903501J
primljen: 01.04.2019.
prihvaćen: 01.09.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka