Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 3, str. 441-462
Od Big Mek i Ikea društva do estetike životne sredine, pametnih gradova i storytelling arhitekture
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresakuletin@arh.bg.ac.rs
Ključne reči: estetika životne sredine; storytelling arhitektura; globalizam; održivost; pametni urbanizam i pametna arhitektura; lepota grotesknog
Sažetak
Danas živimo u globalnom društvu koje se suočava sa različitim izazovima dvadeset prvog veka. Naši gradovi se nalaze u procesu neprestanih transformacija uzrokovanih uticajima urbanizacije, globalizacije, naprednih tehnologija, ekoloških promena i promena u domenu životne sredine, društvenih, političkih i ekonomskih kriza. Dok korporativni kapitalizam cveta, svetska populacija raste i naši gradovi se šire, arhitektura dostiže gotovo utopijske vizije, a granice estetike postaju sve propusnije i labavije. Danas naše savremeno društvo živi i deluje estetski. Počevši od umetnosti, arhitekture, muzike, religije, politike, komunikacija, tehnoloških gedžeta, naših domova, vrtova, odeće, kulinarstva, pa do sporta i life coaching-a, sve može biti predmet estetskog razmatranja. Estetsko promišljanje arhitekture i urbanizma u svetu koji se stalno menja zahteva kritičke i interaktivne pristupe, koji neće podrazumevati samo teorijska, već i praktična estetska delovanja. Shodno tome, ovaj rad nastoji da razmotri estetske probleme savremene arhitekture i urbanizma sa globalne, ekološke, tehnološke i sociološke tačke gledišta. Priroda se danas više ne doživljava kao paradigmatski objekt estetskog iskustva, već kao naše jedinstveno kolektivno okruženje od kojeg mi kao ljudi direktno zavisimo. Iz tih razloga arhitektura nastoji da objedini etička i estetska gledišta u cilju ponovnog preispitivanja tereta koji nose naši gradovi i sagledavanja mogućnosti njihovog budućeg razvoja.
Reference
Baumgarten, A.G. (1985) Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela. Beograd: BIGZ
Berleant, A. (1992) The Aesthetics of Environment. Philadelphia: Temple University Press
Berleant, A. (1998) Environmental Aesthetics. u: Kelly Michael [ur.] The Encyclopedia of Aesthetics, Oxford: Oxford University Press
Berleant, A. (2005) Aesthetics and Environment: Variations on a Theme. England-USA: Ashgate Publishing
Berleant, A. (2013) The Art in Knowing a Landscape. Diogenes, 59: 52-62
Bodrijar, Ž. (1981) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bodrijar, Ž. (1994) Prozornost zla: Ogled o krajnosnim fenomenima. Svetovi: Novi Sad
Böhme, G. (2017) Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. London, etc: Bloomsbury Academic
Böhme, G. (2018) The Aesthetics of Atmospheres. Abingdon: Routledge Publishing
Caperna, A., Serafini, S. (2015) Biourbanism as New Epistemological Perspective Between Science, Design and Nature. u: Ahmed Khan Z.; Karen Alacker [ur.] Architecture and Sustainability: Critical Perspectives for Integrated Design, Brussels, Ghent: KU Leuven Faculty of Architecture Campus Sint-Lucas, 263-269
Carlson, A., Berleant, A. (2004) The Aesthetics of Natural Environments. Peterborough: Broadview Press
Carlson, A. (2016) Environmental Aesthetics. u: Zalta Edward N. [ur.] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University, https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/environmental-aesth etics
Fromm, E. (1964) The Heart of Man. Evanston-London: Harper and Row Publishers
Gottlieb, B.A. (1750/1758) Aesthetica. Traiecti CIS Viadrum. Impens. Ioannis Christiani Kleyb, Vol.1, Vol 2
Hepburn, R.W. (1966) Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty. u: Williams Bernard; Montefiore Alan [ur.] British Analytical Philosophy, London: Routledge and Kegan Paul, 285-310
Kajzer, V. (2004) Groteskno u slikarstvu i pesništvu. Novi Sad: Svetovi
Kierkegaard, S. (1979) Ili-ili. Sarajevo: Veselin Masleša
Kierkegaard, S. (2000) Strah i drhtanje. Split: Verbum
Saito, Y. (2010) Everyday Aesthetics. Oxford: Oxford University Press
Schmitz, H. (2002) The New Phenomenology. u: Tymieniecka Anna-Teresa [ur.] Phenomenology World-Wide, Dordrecht: Springer, 491-493
Schmitz, H. Eutseelung der Gefühele. u: Mülan Owen Rudolf; Slaby Jan [ur.] Emotions outside the box - the new phenomenology of feelings and corporeality, Springer online editions, https://core.ac.uk/ download/pdf/81787676.pdf
Sepänmaa, Y. (1986) The Beauty of Environments a Geeral Model for Environmental Aesthetics. Helsinki: Soumalainen Tiedeakatemia
Wilson, E.O. (1984) Biophilia. Cambridge: Harward University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1903441K
primljen: 01.04.2019.
prihvaćen: 01.09.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka