Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 1, str. 1-42
Arhitektonsko stvaralaštvo Aleksandra Deroka - lepota emotivne kreativnosti
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresakuletin@arh.bg.ac.rs
Ključne reči: arhitektonski projekti Aleksandra Deroka; istorijsko-kulturološki aspekt; estetički aspekt; narodna arhitektura; srednjovekovna srpska arhitektura; pluralitet značenja
Sažetak
Rad razmatra značajne i zaboravljene, ali ne manje važne, izvedene i neizvedene projekte arhitekte Aleksandra Deroka. Nastoji se ostvarivanju kontinuiranog pogleda u razmatranju Derokovog arhitektonskog opusa nasuprot istorijskom diskontinuitetu političkih, teritorijalno-geografskih i društvenih prilika. Nemoguće je odvojiti Deroka arhitektu od Deroka naučnika, istoričara arhitekture, hroničara, zaštitara, konzervatora i istoriografa srpskog kulturnog nasleđa. Osnovni cilj rada je primena sveobuhvatnog naučnog pristupa u okviru kojeg će se Derokov rad u domenu arhitektonskog projektovanja razmotriti na komplementaran i pluralistički način, uzimajući u obzir Derokov rad na polju istorije i teorije arhitekture, zaštite i obnove kulturne baštine, pisanja o arhitekturi iz populističkog i naučnog ugla, umetnički rad na polju slikarstva, crteža, pozorišne scenografije, univerzitetski rad i rad u domenu prozne esejistike. Derokovi projekti sagledani u svojim detaljima i celini čine destilat Derokove eruditne ličnosti, koja kao neka vrsta srpskog Šarla Dila ili Gabrijela Mijea baca svoju senku na danas aktuelno pitanje pozicije srpske istorije i teorije arhitekture. Kako je shvatiti, razmotriti i obrazložiti, iz ugla jugoslovenstva ili srpstva, sa pozicije kontinuiteta ili diskontinuiteta, kroz karakteristike opšteg ili posebnog.
Reference
Deroko, A. (1923) Povodom jednog S.O.S. apela. Misao, br. 12: 838-841
Deroko, A. (1931) Jugoslovenski panteon - ili vašarište. Srpski književni glasnik, Knj 33: 386-388
Deroko, A. (1935) Podizanje episkopskog dvora, trpezarije za narod i nove crkvice u Žiči. Vreme, 3. IV
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Panić, S.M. (1953) Kosovski spomenik. Politika, 28.6.1953
Popović, R., ed. (1984) Deroko i drugi o njemu. Beograd: Turistička štampa
S.V. (1939) U Kraljevu će se podići velika i lepa crkva Svete Trojice. Pravda, 7.8.1939
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1901001K
primljen: 08.06.2018.
prihvaćen: 15.01.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka