Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 1, str. 141-156
Rad Aleksandra Deroka na srednjovekovnoj arhitekturi i njegov značaj danas
Iowa State University, Ames, USA

e-adresajelenab@iastate.edu
Ključne reči: Aleksandar Deroko; Petar Pokriškin; Gabrijel Mije; istoriografija; srednjovekovna arhitektura; metodologija; zapadna srednjovekovna; vizantijska; slovenska arhitektura
Sažetak
Precizna evidencija više od 300 srednjovekovnih struktura, opsežna terenska istraživanja na brojnim arheološkim nalazištima, više od 100 tekstova i nekoliko kritičkih knjiga o srednjovekovnoj arhitekturi, koje su uglavnom ilustrovane sopstvenim crtežima i fotografijama, označavaju rad profesora Aleksandra Deroka o arhitektonskom nasleđu u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Derokovo iskreno interesovanje za srednjovekovnu arhitekturu i njeno očuvanje duboko je ukorenjeno u njegovim studentskim danima između dva svetska rata, perioda koji je obeležio i sukob između tradicionalističkih i modernističkih ideja u arhitekturi. Ratna razaranja, javno zanemarivanje srednjovekovnog nasleđa, tzv. "zlatna groznica" kada su mnogi tražili izgubljena srednjovekovna blaga, i sveukupni nedostatak jasnih metodologija za očuvanje graditeljske baštine uznemirili su mladog Deroka, koji je često javno izražavao svoje mišljenje o neodložnoj potrebi da se spasu i revitalizuju srednjovekovne građevine, a posebno verska arhitektura. Čak je i njegov diplomski rad na studijama arhitekture, čija je tema bila crkva Svetog Save u Beogradu, bio inspirisan srednjovekovnom religioznom arhitekturom i njenim vrednostima. Ovaj rad se bavi relevantnošc'u Derokovog rada danas, a posebno u svetlu njegovog razumevanja srednjovekovne arhitekture kao umetnosti i oživljavajućeg kulturnog simbola značajnog za arhitektonsku praksu.
Reference
Balantyne, A. (2002) Architecture: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
Bikić, V., ed. (2016) Processes of Byzantinisation and Serbian Archeology. u: Processes of Byzantinisation and Serbian Archeology, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, Byzantine Heritage and Serbian Art
Bogdanović, J. (2019) Medieval Religious Architecture in the Balkans. u: R. Etlin; A.-M. Yasin [ur.] The Cambridge Guide to the Architecture of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press
Bogdanović, J. (2015) The preservation of architectural heritage after World War One: Mihajlo Pupin and his book Serbian Orthodox Church. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 43, str. 195-210
Ćurčić, S. (2013) Architecture in Byzantium, Serbia and the Balkans Through the Lenses of Modern Historiography. u: M. Angar; C. Sode [ur.] Serbia and Byzantium. Proceedings of the International Conference Held on 15 December 2008 at the University of Cologne, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 9-31
Ćurčić, S. (2010) Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent. New Haven-London: Yale University Press
Deroko, A., Radovanović, K., Dekker, J. (1964) Srednjevekovni gradovi na Dunavu (Medieval Castles on the Danube). Belgrade: Turistička štampa
Deroko, A., Nenadović, S. (1971) Konaci manastira Hilandar. Spomenik SANU, CXX: 17-37
Deroko, A., Nenadović, S., Čubrilović, V. (1971) Srednjevekovni grad Skoplje. Belgrade: Srpska akademija nauka i umetnosti. Belgrade: Srpska akademija nauka i umetnosti
Deroko, A. (1998) Sveta Gora. Belgrade: Narodna knjiga, third edition
Deroko, A. (1927) Izložba naših vizantiskih umetničkih dela (The Exhibition of our Byzantine art works). Politika, (12 April. 1927)
Deroko, A. (1982) Malo nekih davnih sećanja. u: Sećanja konzervatora, Belgrade, 11-12
Deroko, A. (1938) O estetskom kriterijumu u starom našem neimarstvu (On the aesthetic criterion in our old architecture). u: XX vek, 13-17
Deroko, A. (1923) Povodom jednog S.O.S. apela još od pre dvadeset godina (On the occasion of one S.O.S. appeal from twenty years ago). Misao, XII: 838-842
Deroko, A. (1922) Tri manastira srednjevekovnog Rasa (Three Monasteries of Medieval Ras). Misao, X: 1673-1686
Deroko, A. (1970) Athos: The Holy Mountain. Belgrade, Turistička štampa
Deroko, A. (1963) Iz materijalne kulture prošlosti - etnografske beleške. Belgrade: Naučno delo
Deroko, A. (1962) Monumentalna i dekorativna arhitektura u srednjevekovnoj Srbiji (Monumental and Decorative Architecture in Medieval Serbia). Belgrade: Serbian Academy of Arts and Sciences, second edition
Deroko, A. (1968) Narodno neimarstvo. u: Varoš and Selo, Belgrade: Srpska akademija nauka i umetnosti, vols. 1 and 2
Deroko, A. (1950) Srednjevekovni gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Beograd: Prosveta
Glendinning, M. (2013) The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation Antiquity to Modernity. London-New York: Routledge
Jovanović,, Zoran, M. (1991) Aleksandar Deroko. Belgrade: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Millet, G. (1919) L'ancien arte Serbe: Les Églises. Paris: E. de Boccard
Pokriškin, P.P. (1906) Pravoslavnaia tserkovna arkhitektura XII-XVIII stol / Orthodox Church Architecture of the 12th-18th centuries in the Kingdom of Serbia. St. Petersburg
Polikarpova, A. (2014) Pravoslavna crkvena arhitektura XII-XVIII veka u Kraljevini Srbiji by P. P. Pokriškin (Orthodox Church Architecture of the 12th-18th centuries in the Kingdom of Serbia). Belgrade: Art Press
Preradović, D. (2013) Contribution de Gabriel Millet à l'étude de l'art Serbe. u: Z' Epistemonicό Synέdrio 'To Άgion Όros sta chrόnia tes Apeleythέroses,Phoros Times ston Gabriel Millet, Thessaloniki, 77-85
Preradović, D. (2014) Le premier voyage de Gabriel Millet en Serbie et ses résultats. u: Novaković J.; Ristić Lj. P. [ur.] Les Serbes à propos des Français -Les Français à propos des Serbes, Belgrade: University of Belgrade, 187-205
Rajagopalan, M. (2012) Preservation and Modernity: Competing Perspectives, Contested Histories and the Question of Authenticity. u: The SAGE Handbook of Architectural Theory, Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 308-324
Vojvodić, D., Popović, D., Eds (2016) Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages. u: Byzantine Heritage and Serbian Art. Belgrade, The Serbian National Committee of Byzantine Studies, vol. 2/3
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1901141B
primljen: 11.09.2018.
prihvaćen: 01.02.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka