Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:115
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 1, str. 191-212
Aleksandar Deroko i začetak nastave iz Narodne arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresaroterm@arh.bg.ac.rs, marko@arh.bg.ac.rs
Projekat:
Modernizacija zapadnog Balkana (MPNTR - 177009)

Sažetak
U radu je sagledano delovanje Aleksandra Deroka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu vezano za prenošenje u nastavu bogatih vlastitih saznanja o tradicionalnoj arhitekturi stečenih na dugogodišnjim naposrednim istraživanjima na terenu. Od 1929. godine, kao docent, na predavanjima iz predmeta Vizantijska i stara srpska arhitektura, uvodi i tumačenje folklorne arhitekture. Nakon reforme nastave 1935. godine ustanovljen je predmet Stara srpska arhitektura, posvećen jedan semestar srednjovekovnom monumentalnom graditeljstvu, a jedan seoskim i varoškim kućama. Od školske 1945/46. godine predmet dobija naziv Narodna arhitektura i obuhvata srednjovekovnu i folklornu arhitekturu tadašnje Jugoslavije. Grafička vežbanja su se više odnosila na narodnu arhitekturu, a kroz njih su studenti otkrivali iskonske principe i metode narodnog graditeljstva. Cilj nastave je bio da studenti spoznaju i usvoje osnovne tradicionalne kanone građenja i prenesu ih u vlastite projekte zadružnih domova, seoskih škola, manastirskih konaka i sl. Kroz ilustracije, u radu su prikazani, do sada neobjavljivani, radovi studenata koji se čuvaju u arhivi kabineta za Graditeljsko nasleđe u Srbiji, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Reference
*** (1996) Visokoškolska nastava arhitekture u Srbiji 1846-1971. Beograd: Arhitektonski fakultet, neobjavljeni rukopisi
Blagojević-Roter, M., Milošević, G., Nikolić, M. (2008) Edukacija iz oblasti proučavanja i zaštite graditeljskog nasleđa na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Glasnik DKS (Beograd), 32: 39-43
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda. Beograd: Beogradska knjiga, knj.. II
Ćurčić, S. (2010) Architecture of the Balkans, from Diocletian to Süleyman the magnificent. New Haven-London: Yale University Press
Deroko, A. (1968) Narodno neimarstvo. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, I-II
Folić, B. (2012) The contribution to the research into the role of Bogdan Bogdanović in the creation of the New School of Architecture in Belgrade. Spatium, br. 27, str. 19-25
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi - 1904-1941. Beograd: Građevinska knjiga
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kurtovic-Folic, N., Roter-Blagojevic, M., Jadresin-Milic, R. (2006) Teaching of Conservation. u: Reformae, Reforming Architectural Education in the Cards Countries, Handbook for European Higher Architectural Education Area, Skopje, 218-223
Mandrapa, Đ., Parežanin, V. (2016) Vernacular architecture in Serbia in the 19th and first half of the 20th centuries: Transformation and disappearance. SAJ - Serbian Architectural Journal, vol. 8, br. 1, str. 1-22
Manević, Z. (1988) Beogradska arhitektonska škola. u: Univerzitet u Beogradu 1838-1988, Beograd: Univerzitet u Beogradu
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art Pres
Roter-Blagojević, M. (2008) Značaj Mihaila Valtrovića i Dragutina S. Milutinovića za razvoj obrazovanja iz oblasti arhitekture i proučavanja graditeljskog nasleđa na Velikoj školi u Beogradu. u: Damljanović Tanja, i dr. [ur.] Valtrović i Milutinović - tumačenja, Beograd: Istorijski muzej, 28-51
Roter-Blagojević, M. (2004) Slobodan M. Nenadović (1915-2004): In memoriam. Forum, (49): 138-143
Roter-Blagojević, M. (2006) Jovan Nešković (1929-2006): In memoriam. Forum, (51): 104-111
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka - uticaj stranih i domaćih graditelja. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 125-168
Roter-Blagojević, M. (2016) Prilog razmatranju teme unapređenja edukacije iz oblasti proučavanja i očuvanja graditeljskog nasleđa u Srbiji. Glasnik DKS, 40: 29-33
Vranić, M., Milošević, D. (2004) Legende Beogradskog univerziteta - Aleksandar Deroko 1894-1988. Beograd: Univerzitetska biblioteka, katalog izložbe
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1901191R
primljen: 01.06.2018.
prihvaćen: 01.02.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka