Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 2, str. 171-178
Od estetskog ka etičkom - mit i metafora kao modus narativa kod Levinasa
University of Donja Gorica, Montenegro
Ključne reči: mit; metafora; eros; etika; estetika; drugo; žensko
Sažetak
U ovom radu pokušaću da pokažem da Levinasova etika sadrži estetiku mitološke naracije koja ima metaforično ("kao da" značenje) i arhetipsku dimenziju, dok ću odnos između etike i estetike nastojati da objasnim posredstvom Levinasovog poimanja erosa. Ovi ciljevi zasnovani su na pretpostavci da mit predstavlja uroboričku osnovu Levinasove filozofije kojom je on uspeo da se otrgne iz egologije zapadne misli, ali i iz iskustva vlastite imaginacije. Mit govori o univerzalijama posredstvom različitih predstava, odnosa, likova itd. Imajući u vidu da su univerzalije arhetipovi, i da svi arhetipovi u istoriji čovečanstva imaju estetsku dimenziju, Levinasova filozofija "nudi" arhetipske strukture mitova kroz operativne pojmove poput erosa, beskonačnosti, ženskog, traume, materinstva, plodnosti... Pokušaću da pokažem da je Levinasovo uspostavljanje etike kao prve filozofije zasnovano na jeziku metafora kao gradivnog i nesaznatljivog temelja psihe.
Reference
Coupe, L. (1997) Myth. London-New York: Routledge
Gonzalez, F.J. (2008) Levinas questioning Plato on Eros and maieutics. u: Schroeder Brian, Benso Silvia [ur.] Levinas and the Ancients, Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 40-62
Hillman, J. (1975) Re-visioning Psychology. New York: Harper and Row
Levinas, E. (1997) Vrijeme i Drugo. Podgorica: Oktoih, Translated by Spasoje Ćuzulan
Levinas, E. (2006) Totalitet i beskonačnost. Beograd: Jasen, Translated by Spasoje Ćuzulan
Platon (1964) Gozba ili O ljubavi. Beograd: Izdavačko preduzeće 'Rad, Translated by Miloš N. Đurić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1702171B
prihvaćen: 01.09.2017.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka