Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 1, str. 51-64
Nedestruktivno ispitivanje drveta rendgenskim zracima
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: nedestruktivne metode; rendgensko zračenje; struktura drveta; defekti; restauracija
Sažetak
Rad ispituje mogućnost blagovremenog detektovanja slabih tačaka drvenog konstruktivog sklopa, nedestruktivnim metodama, radi sanacije, pre nego što nastanu njegova vidljiva oštećenja. U tu svrhu korišćeno je rendgensko ispitivanje uzoraka tri vrste drveta: prstensasto poroznih lišćara, difuzno poroznih lišćara i četinara. Pretpostavka je bila da je propusnost drveta za rendgenske zrake obrnuto srazmerna koeficijentu statičke otpornosti drveta. Mehanička svojstva uzoraka drveta korišćenih u radu su aproksimacija njihovih tabelarnih vrednosti koeficijenata statičkog naprezanja drveta izraženih u MPa. Za dokazivanje ovih hipoteza korišćen je rendgen aparat sa opsegom rada od 40-125 kV i 0.50=360 mA/s istovetno njegovoj primeni u humanoj medicini. Ovim radom se pokazalo da se rentgenskim zracima može uspešno utvrđivati kvalitativno svojstvo određene vrste drveta, a time i njegova najbolja upotrebljivost, što je na primer, od posebnog interesa za restauraciju i obnovu objekata od kulturnog i istorijskog značaja. Nedestruktivne metode ispitivanja drvenog konstruktivnog sklopa, svakako opravdavaju svoju ulogu na tom polju i nameću zahtev njihovog daljeg usavršavanja.
Reference
Babić, R. (2002) Radiology. Belgrade: Medicinska knjiga
Muravljov, M. (1995) Construction Materials. Belgrade: Gros knjiga
Novelline, R. (1997) Squire's Fundamentals of Radiology. London: Harvard University Press, 5
Purić, J., Dojčinović, I. (2013) Physics of Atoms. Belgrade: Zavod za udžbenike
Šoškić, B., Popović, Z. (2002) Wood Properties. Belgrade: The Faculty of Forestry
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: kratki članak
DOI: 10.5937/SAJ1701051J
prihvaćen: 10.04.2017.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka