Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 5, br. 1, str. 1-38
Jevrejski zid - Ajzenmanovo carstvo
University of Venice, Faculty of Architecture, Venice, Italy
Ključne reči: telos; ikonologija; epistemološka premisa; forma; interpretacija; teologija; jevrejska paradigma; grčko-hrišćanska paradigma
Sažetak
U ovom radu, autor se zalaže da i arhitektura, kao i druge estetske discipline, već dugo ukazije na prvobitni problem: osećaj forme. Forma se smatra mnoštvom ekspresivnih jezika koji potiču od određene vrste znanja. Arhitektura je viđena kao rad realizacije, saznanje znanja, a forma je prezentacija, suština je u osećaju. Autor tvrdi da je više promenljiv, mada ne jedini među četiri faktora, pravo na znanje. Ako se više ili manje proširi i produbi, veća je ili manja naša sposobnost da klizimo duž osnovne linije. Ili ka "sadržaju istine jednog dela", prema rečima Valtera Benjamina. Pretpostavka, iako tek treba da se dokaže, nameće logiku mišljenja kojoj treba pridružiti estetiku mišljenja: poklon sastavljanja, slika jedinstva celine. U nekoliko delova, preko teoloških pitanja, scena mišljenja, tumačenja o zastupanju i razmišljanju, ideja, koncepata i fenomena, autor diskutuje o mogućim tumačenjima rada Pitera Ajzenmana.
Reference
Anders, G. (2006) Kafka, pro e contro. Quodlibet
Benjamin, W. (2008) Opere complete: Le affinità elettive di Goethe. Einaudi, vol. I
Busi, G. (2005) Qabbalah visiva. Einaudi
Busi, G. (1999) Simboli del Pensiero Ebraico. Einaudi
Derrida, J. (1997) Letter to Peter Eisenman. u: Choral Works, Monacelli
Eisenman, P. (1984) The End of the Classical. Perspecta, 21
Enzo, C. (2002) Adamo, dove sei?. Il Saggiatore
Kwinter, S. (2003) Kaddish (For an Architecture not Born). Bookforum, 10, n° 4
Rosenzweig, F. (1985) La Stella della Redenzione. Marietti
Steiner, G. (1992) Vere Presenze. Garzanti
Tafuri, M. (1987) The Meditations of Icarus. u: Peter Eisenman [ur.] Houses of Cards, Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1301001R
prihvaćen: 04.02.2013.
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka