Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 5, br. 1, str. 39-46
Arhitektura i filozofija - paradoksi i metamorfoze njihovog sastanka
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette, Paris, France
Ključne reči: filozofija; arhitektura; granice; prolazi; metamorfoza
Sažetak
Poznato je da je Žak Derida (Jacques Derrida) istakao ideju suštinskog suživota između filozofije i arhitekture, izjavljujući: "Collège inetrnational de philosophie bi trebalo da obezbedi mesto za sastanke (recontre), sastanak razmišljanja, između filozofije i arhitekture. Ne da bi se konačno sukobljavale, već da se razmišlja o onome što ih je oduvek održavalo zajedno u najsuštinskijem suživotu." Ovaj rad se posebno bavi hipotezom o metamorfozi ovog sastanka da, od jedinstva arhitektonike i principa, postaje mnogostrukost i drugog karaktera. Tako da je tu preispitivanje u smislu granica i prolaza; drugim rečima, u smislu otvaranja. Prvi sastanak se može smatrati kao metaforička igra ogledala u kojoj svako predstavlja sebe kao prevlađujući u odnosu na druge oblike znanja - jedan kao nauke o teoriji, drugi kao nauke o tehnikama. Ovo uređeno i orijentisano poziranje će propasti u isto vreme sa nestankom konačnog kosmosa. U tom raspadu, arhitektura i filozofija su se prekomponovale da bi se bavile prostorom i vremenom naseljenih sredina koje utiču ne samo na konstituciju pogleda, već isto tako na transformaciju sveta. Istražuje se kako je njihov interfejs heuristička struktura ispitivanja.
Reference
Damish, H. (1980) L'éclipse. u: Temps de la réflexion, Paris: Gallimard, n°1
Derrida, J. (1987) Point de folie: Maintenant l'architecture. u: Psyché: Inventions de l'autre, Paris: Galilée
Derrida, J. (2006) L'animal que donc je suis. Paris: Galilée
Goetz, B. (2011) Théorie des maisons. Paris: Verdier
Kant, I. (1783/1996) Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. Paris: Vrin, trans. L. Guillermit
Koyré, A. (1957/2003) Du monde clos à l'univers infini. Paris: Gallimard
Nancy, J. (2001) Preface. u: Benoît Goetz [ur.] La dislocation, Paris: Verdier
Payot, D. (1982) Le philosophe et l'architecte: Sur quelques déterminations philosophiques de l'idée d'architecture. Paris: Aubier-Montaigne
Serres, M. (1972) L'interférence. u: Hermès, Paris: Editions de Minuit, II
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1301039Y
prihvaćen: 10.01.2013.
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka