Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 8, br. 2, str. 309-321
Filozofija arhitekture u analitickoj filozofiji - istraživanje mogućnosti polja i tema
University of Architecture and Urban Planning "Ion Mincu", Bucharest, Romania
Sažetak
Ovaj rad je usmeren na novo polje filozofije arhitekture u analitičkoj filozofiji. Istraživanje predstavljeno u ovom radu je deo istraživanja u okviru doktorske disertacije na temu povezanosti etike i estetike u arhitekturi. Veza između arhitekture i filozofije nije novina. Teorija arhitekture se oduvek ugledala na filozofiju, ali tek nedavno su filozofi počeli da izučavaju arhitekturu detaljnije. Teorija arhitekture je još uvek oblast koja je u potrazi za boljim konceptualnim okvirom nakon neuspeha teorijskih premisa modernog pokreta i uspona "teorijskog govora". Odlika arhitekture kao javne umetnosti traži određenu objektivnost, te filozofija arhitekture u okvirima analitičke filozofije može doprineti postavljanju objektivnijeg konceptualnog okvira. Ključne teme povezane su sa pitanjima kontinentalne filozofije: šta čini arhitekturu posebnom među umetnostima, šta je suština arhitektonskog dela, kako bolje definisati socijalnu misiju arhitekture, dok je način dolaska do odgovora drugačiji. Etička dimenzija arhitekture je jedan od najčešće diskutovanih tema među arhitektima u poslednjih nekoliko godina, te se došlo do nekoliko argumentovanih zaključaka o vezi između etike i estetike u filozofiji arhitekture u analitičkoj filozofiji, koji imaju potencijal da ostvare uticaj na arhitektonsku teoriju i praksu.
Reference
Baumberger, C. (2015) The Ethical Criticism of Architecture: In Defense of Moderate Moralism. Architecture Philosophy, 1(2)
Capdevila-Werning, R. (2014) Goodman for Architects. Routledge, Kindle format
Carroll, N. (2015) Architecture and Ethics: Autonomy, Architecture, Art. Architecture Philosophy, 1(2)
Fisher, S. (2015) Philosophy of Architecture. u: Zalta Edward N. [ur.] The Stanford Encyclopedia of Philosophy
Fisher, S. (2000) Architectural Aesthetics in the Analytic Tradition: A New Curriculum. Journal of Architectural Education, 54(1): 35-44
Goodman, N. (1985) How Buildings Mean. Critical Inquiry, 11(4): 642-653
Goodman, N. (1968) Languages of art: An approach to a theory of symbols. Indianapolis: Hackett Publishing
Goodman, N. (1991) On Capturing Cities. Journal of Aesthetic Education, 25(1): 5-5
Goodman, N. (1978) Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett Publishing Company
Harries, K. (1996) The Ethical Function of Architecture. New York: MIT Press
Hays, M.K. (1998) Architecture Theory since 1968. u: Richard Design and their consequences, New York: MIT Press
Hill, R. (1999) Design and their consequences. New Haven-London: Yale University Press
Ihde, D. (2008) The Designer Fallacy and Technological Imagination. u: Vermaas Pieter E; Kroes Peter; Loght Andrew; Moore Steven A [ur.] Philosophy and Design From Engineering to architecture, Springer, 51-61
Illies, C., Ray, N. (2014) An Aesthetic Deontology: Accesible Beauty as a Fundamental Obligation of Architecture. Architecture Philosophy, 1: 1-1
Illies, C., Ray, N. (2014) Philosophy of Architecture. UK: Cambridge University Press
Johnson, P. (1994) The Theory of Architecture. u: Concept Themes & Practices, New York: Wiley
Kruft, H.W. (1994) A history of architectural theory: From vitruvius to the present. New York: Princeton Architectural Press
Krupinska, J. (2014) What an architectural student should know?. London: Routledge
Leach, N. (2005) Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. New York: Routledge, 2nd edition
Mallgrave, H.F. (2005) Modern architectural theory: A historical survey: 1673-1968. Cambridge: Cambridge University Press
Schellekens, A.E. (2003) A Reasonable Objectivism for Aesthetic Judgements: Towards 2003 an Aesthetic Psychology. http://sas-space.sas.ac.uk/1056/1/Elisabeth%20Schellekens%20-%20 PhD%20Thesis.pdf, 31.01.2016
Scruton, R. (1980) The Aesthetics of Architecture. London: Methuen&Co.LTD London
Silber, J. (2007) Architecture of the absurd: How 'Genius' Disfigured a Practical Art. Quantuck Lane Press
Taylor, W.M., Levine, M.P. (2012) Prospects for an Ethics of Architecture. Routledge, Kindle format
Till, J. (2007) Architectural Research: Three Myths and One Model. https://jeremytill.s3.amazonaws.com/uploads/post/attachment/34/2007_Three_Myths_and_One_Model.pdf [PDF], 31.01.2017
Wimsatt, J.W.K., Beardsley, M.C. (1946) The Intentional Fallacy. Sewanee Review, 54(3): 468-488
Winters, E. (2007) Aesthetics & Architecture. New York: Continuum International Publishing Group
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1602309B
prihvaćen: 01.08.2016.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka