Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 5, br. 2, str. 92-105
Performativna morfologija u arhitekturi - istraživanje integrativnog projektovanja sprovedenog od strane Instituta za računarsko projektovanje
University of Stuttgart, Institute for Computational Design (ICD), Germany
Ključne reči: računarski dizajn; kompjuterska morfogeneza; robotička izrada; integrativni dizajn
Sažetak
Računarstvo, u svom najosnovnijem značenju, odnosi se na obradu podataka. Na taj način, i mašinski procesi koji rade u binarnom carstvu digitalnog, kao što i materijalni procesi rade u kompleksnom domenu fizičkog, mogu se smatrati računarskim. Iako postoji jako predubeđenje prema prvo navedenom u savremenom projektovanju, došlo je do sporadičnih ispitivanja ovog drugog gore navedenog u arhitekturi. Ono što se ređe istražuje, međutim, je teritorija gde se mašinsko računarstvo i računarstvo materijala preklapaju, gde oni jednostavno samo ne koegzistiraju već intezivno sadejstvuju u procesu projektovanja. Takav integrativni pristup mašinskom i materijalnom računarstvu sačinjava centralni deo istraživanja koji se sprovodi u Institutu za računarsko projektovanje, Univerziteta u Štutgartu. Ovaj rad će predstaviti istraživanja projektovanja kroz tri istraživačka projekta. Prvi deo rada se fokusira na objašnjavanje teoretskog okvira pristupa Insitituta za računarsko projektovanje, koji svoje konceptualne korene nalazi u integrativnim procesima biološkog postajanja pre nego u izbrazdanim procesima ustaljene tehnološke proizvodnje. On teži da okvirno prikaže nove mogućnosti za viši nivo integracije forme, informacije i performanse u arhitekturi kroz moguću sintezu mašinskog računarstva i računarstva materijala u morfogenetskom projektu. U drugom delu ovog rada daju se specifični primeri takvog računarskog prilaza predstavljanjem tri povezane oblasti istraživanja. Moguća integracija ponašanja materijala kao aktivnog upravljača u procesima računarskog projektovanja će biti predstavljena putem prvog istraživačkog projekta koji se fokusira na savitljive - aktivne konstrukcije konstruisane od lamela tanke iverice. Drugi istraživački projekat sačinjava primer integracije svojstava materijalizacje kodiranjem mogućnosti i ograničenja robotičke izrade za modularne drvene opnaste konstrukcije u računarskom projektovanju. U trećem istraživačkom projektu predstavljena je integracija materijalnih struktura utemeljavanjem reciprociteta forme, materijala, strukture i performanse koji proizilaze iz namotaja robotičkih niti ugljenikovih i staklenih vlakana u generativnom morfogenetskom procesu projektovanja.
Reference
Burry, M. (2011) Scripting Cultures: Architectural Design and Programming. London: Wiley
Carpo, M. (2011) The Alphabet and the Algorithm. Cambridge: MIT Press
Knippers, J., Thomas, S. (2012) Design and construction principles in nature and architecture. Bioinspiration and Biomimetics, Vol. 7, No. 1
Menges, A. (2012) Biomimetic design processes in architecture: Morphogenetic and evolutionary computational design. Bioinspiration and Biomimetics, Vol. 7, No. 1
Menges, A. (2012) Material Resourcefulness: Activating Material Information in Computational Design. Architectural Design, Vol. 82, No. 2: 34-43
Menges, A. (2010) Form Generation and Materialization at the Transition from Computer-aided to Computational Design. Detail No. 04: 330-335
Terzidis, K. (2006) Algorithmic Architecture. Oxford: Architectural Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1302092M
prihvaćen: 01.06.2013.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka