Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 5, br. 2, str. 106-131
Na putu ka arhitekturi usmerenoj ka izvođenju - Istraživacki centar za arhitekturu i tektoniku (The research centre for architecture and tectonics) - integrisanje arhitektonskog obrazovanja sa istraživanjem putem projektovanja zajedno sa praksom usmerenom ka perspektivi
Oslo School of Architecture and Design (AHO), Research Center for Architecture and Tectonics (RCAT), Norway
Ključne reči: arhitektura usmerena ka izvođenju; integrativno i interdisciplinarno istraživanje putem projektovanja; pomoćna arhitektura; napredno računarsko projektovanje
Sažetak
Ovaj članak ispituje razvoj integrativnog i interdisciplinarnog pristupa istraživanju projektovanja u arhitekturi koji se prati i kome se teži na Istraživačkom centru za arhitekturu i tektoniku [RCAT]. RCAT sačinjava primarno istraživačko okruženje Instituta za arhitekturu na Fakultetu za arhitekturu i projektovanje u Oslu i fokusira se se na opsežan okvir istraživačkih aktivnosti vezanih za arhitekturu i izgrađeno okruženje koje su usmerene ka razvoju sveobuhvatnog pristupa ka arhitekturi usmerenoj ka izvođenju (performansi). Ovo podrazumeva specifične načine integrisanja arhitektonskog obrazovanja i istraživanja, a posebno istraživanja putem projektovanja, kako bi se podržao razvoj srodnih znanja, koncepta, metoda i često isto tako predočavanja pouzdanih empirijskih podataka, angažovanjem problema projektovanja u stvarnom životu u potrazi za sadejstvom sa praksom. Napredno računarsko projektovanje daje potporu velikom delu istraživanja, kao i realizacijama predstavljenim u razmeri i u punoj veličini.
Reference
*** (2014) The Handbook of Sustainable Traditional Architecture. London: John Wiley and Sons
Dinwoodie, J.M. (2000) Timber: Its Nature and Behaviour. London: E&FN Spon, 2nd Edition
Hensel, D.S., Baraut, B.G. (2013) Nested Catenaries. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, Vol. 54 (1): 39-55
Hensel, M. (2012) Performance-oriented Design as a Framework for Renovating Architectural Practice and Innovating Research by Design. u: Hensel Michael [ur.] Design Innovation for the Built Environment: Research by Design and the Renovation of Practice, London: Routledge, 121-143
Hensel, M. (2012) Performance-oriented Design from a Material Perspective: Domains of Agency and the Spatial and Material Organization Complex. u: Grobman, Y.J.; Neuman [ur.] Performalism: Form and Performance in Digital Architecture, London: Routledge, 43-48
Hensel, M., Nilsson, F. (2014) Integrating Research and Design in Architectural Practice. London: Routledge
Hensel, M. (2012) Design Innovation for the Built Environment: Research by Design and the Renovation of Practice. London: Routledge
Hensel, M. (2013) Performance-oriented Architecture: Rethinking Architectural Design and the Built Environment. London: AD Wiley
Hensel, M., Turko, J. (2014) Grounds and Envelopes: Reshaping Architecture and the Built Environment. London: Routledge
Luebkeman, C. (2003) Performance-based Design. u: Kolarević Branko [ur.] Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, New York: Spon Press, 284-285
Sevaldson, B. (2011) GIGA-mapping: Visualization for complexity and systems thinking in design. u: MAKING DESIGN MATTER! Proceedings of the Nordes'11: The 4th Nordic Design Research Conference, Helsinki: Aalto University-School of Art and Design, 137-156
Sevaldson, B. (2012) Systems Oriented Design for the Built Environment. u: Hensel Michael [ur.] Design Innovation for the Built Environment: Research by Design and the Renovation of Practice, Oxon: Routledge, 107-120
Sørensen, S. (2006) The Development of Augmented Reality as a Tool in Architectural and Urban Design. Nordic Journal of Architectural Research, Vol. 19, No. 4: 25-32
Sørensen, S. (2008) Augmented Reality for Simulation of Construction and Maintenance in Nuclear Power Plants. u: Toward Innovative Nuclear Safety and Simulation Technology, Harbin, China: Harbin Engineering University Press, 29-34
Sørensen, S. (2010) Augmented reality for improved communication of construction and maintenance plans in nuclear power plants. International Journal of Nuclear Safety and Simulation, vol. 1, nr. 1: 83-88
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1302106H
prihvaćen: 01.06.2013.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka