Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 1, str. 37-46
Ideja "zdravog razuma" preispitana - doprinos "aistetickom zaokretu" estetike
University of Tokyo, Institute of Aesthetics, Tokyo, Japan
Ključne reči: aistetički zaokret estetike; zdrav razum; percepcija percepcije; osećanje života; estetska svest; ko-percepcija
Sažetak
Mi doživljavamo "aistetički zaokret" estetike koji se fokusira niti na naš umetnički doživljaj ili stvaranje, niti na ideju lepote, već na ulogu aistetike u našem estetskom razumevanju, odnosno na našoj aistetičkoj svesti našeg bića. Cilj ovog rada je da se preispita ideja "zdravog razuma" Aristotela i Kanta, u cilju reorganizacije i reanimacije njihovih uvida i na taj način doprinosu "aistetičkom zaokretu" estetike. Na osnovu uobičajenih verovanja, postoje dva lanca u ideji "zdravog razuma": aristotelovska ideja o nečemu intra-subjektivnom što je zajedničko različitim čulima u jednom pojedincu i ciceronska ideja nečega inter-subjektivnog što je zajedničko različitim pojedincima. Za Kantov koncept zdravog razuma smatra se da pripada drugom lancu. Za razliku od takvih uverenja, ja tvrdim sledeće: prvo, da kod Aristotela već' postoji produktivna klica druge vene i, drugo, da Kantova estetika vidno nasleđuje aristotelov concept "zdravog razuma". Šta je problem u sensus communis u širem smislu je, dakle, naša aistetička svest našeg sopstvenog bića i života. U modernoj terminologiji, upravo aistetika garantuje "osećaj realnosti" (Hana Arent (Hannah Arendt)) nas i, samim tim, i sveta u kome živimo zajedno sa drugima.
Reference
Alexander, B. (2007) Ästhetik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, trans. Mirbach Dagmar
Giordanetti, P. (2005) Kant und die musik. Würzburg: Königshausen & Neumann
Gregoric, P. (2007) Aristotle on common sense. Oxford: Oxford University Press
Heller-Roazen, D. (2009) The inner touch: Archaeology of a sensation. New York: Zone Books
Helmut, W.C. (2005) An introduction to Kant's aesthetics: Core concepts and problems. Oxford: Blackwell Publishing
Lechtermann, C. (2005) Berührt werden. Berlin: Erich Schmidt Verlag
Welsch, W. (1987) Aisthesis: Grundzüge und perspektiven der aristotelischen sinneslehre. Stuttgart: Klett-Cotta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1501037O
prihvaćen: 16.03.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka