Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 1, str. 85-95
Pol Širbart i utopija od stakla
University of California, Berkeley, California, United States of America
Ključne reči: staklo; arhitektura; utopija; transparentnost; Pol Širbart; Bruno Taut
Sažetak
Ovaj rad će razmotriti arhitektonske spise nemačkog ekspresionističkog pisca Pola Širbarta (Paul Scheerbart), sa fokusom na njegovoj fascinaciji staklom kao arhitektonskim i metaforičkim materijalom. Diskusija je o Širbartovom arhitektonskom traktatu Arhitektura stakla (Glass Architecture), njegovom romanu Siva tkanina (The Grey Cloth) i srodnim tekstovima o arhitekturi stakla. Širbart predstavlja alternativnu tradiciju unutar arhitektonskog modernizma, koja gleda na staklo kao na konstruktivan materijal koji predstavlja modernost kroz izlaganje strukturalnih elemenata, takođe u službi komfor forme prema funkciji. Širbart, nasuprot tome, smatra staklo nosiocem boje i multiplikatora svetlosti, koje je video kao sposobnog da transformiše čovekovu okolinu i ostvari pozitivne efekte na pojedince i kolektive. On je video svetlost kao kulturnoformativnu, a arhitekturu stakla kao sredstvo kojim izgrađeno okruženje može da poveća moderni kulturalni utopijski potencijal. Takođe, ukratko ću razmotriti i uticaj Širbarta na anarhističkog arhitektu Bruna Tauta (Bruno Taut) i na razmišljanja Valtera Benjamina (Walter Benjamin).
Reference
Banham, R. (1996) The glass paradise. u: Banham Mary; et al [ur.] A Critic Writes: Essays, Berkeley: University of California Press
Benjamin, W. (2003) Selected writings: Volume IV: 1938-1940. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 387-388
Mertins, D. (2011) Glass architecture. u: Modernity Unbound: Other Histories of Architectural Modernity, London: Architecture Association
Scheerbart, P. (2001) The Grey Cloth: Paul Scheerbart's novel on glass architecture. Cambridge: The MIT Press, trans. Stuart John A
Scheerbart, P. (2014) Glass architecture. u: McElheny Josiah; Burgin Christine [ur.] Glass! Love!! Perpetual Motion!!!, Chicago: University of Chicago Press
Taut, B. (1985) Letter of Bruno Taut: 13 March 1920. u: Whyte Iain Boyd [ur.] The Crystal Chain Letters: Architectural Fantasies by Bruno Taut and His Circle, Cambridge: The MIT Press, 7
Whyte, I.B. (1982) Bruno Taut and the architecture of activism. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1501085M
prihvaćen: 16.03.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka