Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 2, str. 123-134
Etika stanovanja - rani hrišcanski principi gradskog života i urbane transformacije
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: etika; estetika; gradski život; urbana transformacija
Sažetak
Rad se fokusira na određeno pitanje u vezi etike koja se razvila u ranom hrišćanskom vremenu i njenog uticaja na proces transformacije rimskog urbanog života, navika, funkcije i arhitektonske prakse krajem petog veka i nakon toga. Složenost ovog pitanja proizilazi iz činjenice da su rani hrišćanski monaški ideali, koji su se brzo razvili u prvim vekovima nove ere, značajno uticali na formiranje svakodnevnih životnih etičkih principa. Shodno tome, ovi novi principi su promenili postojeće navike u stanovanju, posebno u oblasti javnog života, zahtevajući novi oblik ponašanja od hrišćanskih građana. Ovaj proces je uticao i na idealistički pogled na ono što koncept hrišćanskog grada može biti, i kako se novi oblik etičkog života odražava na nove urbane i arhitektonske strukture.
Reference
*** (1906) The Vision of Paul. u: The Ante-Nicene Fathers: the writings of the fathers down to AD 325, New York: Charles Scribner's Sons, Vol.9
*** (1908) An Irish Precursor of Dante: a Study on the Vision of Heaven and Hell Ascribed to the Eight-Century Irish Saint Adamnan. London: Published by David Nutt
Cassian, J. (1894) The Twel Book on the Institutes of the Coenobia and the Remedies for the Eight Principal Faults. u: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, New York: The Christian Literature Co, Vol.11
Chrysostom, J. (1889) The Homilies on the Statues: to the People of Antioch. u: Nicene and PostNicene Fathers of the Christian Church, New York: The Christian Literature Company, Vol.9
Chrysostom, J. (1956) Homilies on Ephesians: Homily X. u: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Grand Kapids, Michigan: B. Eerdmans Publishing Co, Vol. 3
Cyril, S. (1894) The Catechetical Lectures. u: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, New York: The Christian Literature Co, Vol.7
de Victore, H.S. (1880) Opera omnia. Parisiis: Apud Garnier Fratres, Tom 2
Konstantin, F. (1989) Žitije despota Stefana Lazarevića. u: Stara srpska književnost, Beograd: Prosveta, knj.11
Mako, V. (2011) Aesthetic Thoughts on Architecture-Middle Ages. Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade
Nazianzen, G. (1894) Select Orations. u: A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Church, New York: The Christian Literature Company, Vol.7
Palladius (1904) The History of Holy Man. u: The Book of Paradise, London: Chatto and Windus, Vol.1
Plato (1875) Critias. u: The Dialogues of Plato, Oxford: At the Clarendon Press, Vol.3
Plato (1931) Laws. u: The Dialogues of Plato, London: Oxford University Press, Vol.5
Seneca (1962) Ad Lucilium epistulae morales. London: William Heineman Ltd, Vol.2
Sulpitius, S. (1894) The Secret History. u: A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Church, New York: The Christian Literature Company, Vol.11
Temple, W. (1916) Plato and Christianity: Three Lectures. London
Tertulian (1885) De spectaculi. u: Roberts Alexander; Donaldson James [ur.] The Ante-Nicene Fathers, Buffalo, Vol.3
Venerabilis, B. (1894) Ecclesiastical History of England. London: George Bell and Sons
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1502123M
prihvaćen: 25.07.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka