Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 2, str. 157-172
Implikacije Vatimovog "Verwindung"-a modernizma u arhitektonskoj teoriji
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd
Sažetak
U postmodernom dobu, osim novog pristupa arhitektonskoj praksi, dešavaju se značajne promene u bavljenju arhitektonskim pisanjem i to zahvaljujući uplivu postmoderne transdisciplinarne teorije u arhitektonski diskurs. Arhitektonski teoretičari, kritičari i istoričari rado koriste doprinos filozofije, političkih nauka, sociologije, teorije umetnosti i književne kritike na polju kategorizacije i interpretacije postmodernih arhitektonskih stilova ili tendencija. Kako formalno-likovni aspekti prestaju da budu ekskluzivni faktor koji konstituiše stil ili tendenciju, dolazi do implementacije tema i paradigmi iz raznih postmodernih teorija, što dovodi do fenomena prevođenja teorije za arhitektonske potrebe. U većini slučajeva teorijski nazori služe kao pokriće u skladu sa kojim teoretičari arhitekture formulišu autorske poetike određenih arhitekata, proglašavaju poželjne modele recepcije njihovih arhitektonskih dela, i formiraju ukupne stavove prema disciplinarnom i društveno-istorijskom kontekstu. Međutim, postaje interesantno kada ista arhitektonska dela jednog ili više arhitekata bivaju na različite načine interpretirana od strane različitih arhitektonskih teoretičara. U tom smislu, rad sagledava ove premise na konkretnom primeru (1) u kome praksu čini Katalonska arhitektura osamdesetih, (2) u kome se ukrštaju ideje de Solà-Moralesa, Rosija i Fremptona, (3) a teorijski obrazac na koji se može fokusirati je Vatimov filozofski koncept Verwindung-a modernizma.
Reference
Bohigas, O., Buchanan, P., Lampugnani, V.M. (1991) Barcelona: City and Architecture 1980-1992. New York: Rizolli
Busquets, J. (2005) Barcelona: The urban revolution of the compact city. Cambridge: Harvard Graduate School of Design
Cacciari, M. (1980) Eupalinos or Architecture. Oppositions, 21: 106-116
Castanon, J. (1992) Barcelona: City and Architecture 1980-1992. Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nos. 186, 187 and 188/189, AA Files 23, pp. 110-111
Cohen, J.L. (1998) L'enseignement de Barcelone: vingt ans de projets urbains et leur réception. Projet urbain, 14, pp. 25-27
de Solà-Morales, I. (1987) Arquitectura débil. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, 175: 74-85
de Solà-Morales, I. (1986) Architettura minimale a Barcelona: construire sulla cità construita. Milano: Electa/ Quaderni di Lotus, 5
de Solà-Morales, I. (1990) Arquitectura Catalana 1990. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, 187: 40-51
de Solà-Morales, I. (1995) Diferencias: Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Editora Gustavo Gili
de Solà-Morales, I. (1996) Differences: Topographies of Contemporary Architecture. Cambridge: The MIT Press
Frampton, K. (1995) Sobre la tradició tectónica a la forma Catalana Contemporania. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, 207-209: 18-27
Frampton, K. (2003) In Memoriam Ignasi de Solà-Morales: Una reflexión sobre las diferencias. u: Montaner M., Pérez F.G. [ur.] Teorías de la arquitectura: memorial Ignasi de Solà-Morales, Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, str. 19-22
Frampton, K. (1990) Barcelona 1990: En busca de una linea laconica. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, (187): 52-63
Gadamer, H. (1975) Truth and Method. London: Continuum
Hays, K.M. (1998) Ignasi de Solà-Morales: Weak Architecture. u: Architecture Theory since, Cambridge & London: The MIT Press, 1968
Heidegger, M. (1975) Poetry, Language, Thought. New York: Harper Colophon
Leach, N. (1998) The Dark Side of the Domus. Journal of Architecture, 3/1: 31-42
Lyotard, J. (1991) The Inhuman: Reflections on Time. Cambridge: Polity Press
Ravetlatt, J.P. (1986) Europa y la continuidad del Proyecto Moderno: Entrevisa a Kenneth Frampton. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, 168: 142-147
Stevanović, V. (2015) Ignasi de Solà-Morales and Minimalism. u: Šuvaković M.; et al. [ur.] European Theories in Former Yugoslavi, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 160-166
Vattimo, G. (1983) Dialettica, differenza, pensiero debole. u: Vattimo G., Rovatti P.A. [ur.] Il pensiero debole, Milano: Fertrinelli
Vattimo, G. (1985) La fine della modernità. Milano: Garzanti
Vattimo, G. (1987) 'Verwindung': Nihilism and the Postmodern in Philosophy. Sub Stance, 16(2): 7
Vattimo, G. (1984) Dialectics, Difference, and Weak Thought. Graduate Faculty Philosophy Journal, 10(1): 151-164
Wilfred, W. (1987) America-Europa: Entrevista a Kenneth Frampton. Quaderns d' Arquitectura I Urbanisme, 175: 126-135
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1502157S
prihvaćen: 25.07.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka