Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 2, str. 223-230
Konjunkcija umetnosti i života - ontologija mesta
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: umetnost; generički život; emancipacija; specifična mesta; Karl Marks; Alan Badju
Sažetak
Postajanje umetnosti životom i relativna bliskost ovog koncepta idealitetu autarkije (aὐtάrceia), implicira maksimu koja koincidira sa emancipatorskim obećanjem umetnosti. Autori neomarksističkog kruga su pripisali ovu maksimu, po svemu sudeći, Marksovim ranim radovima, naročito određenom setu teza iz njegovih Ekonomsko-filozofskih rukopisa iz 1844. i elaborirali je, dalje, na ovim osnovama. Ova maksima je bila primenjena u mnogim avangardnim praksama do danas: Brehtovo političko pozorište, Deborov situacionizam, specifična mesta (site-specific), flukus, socijalna skulptura Jozefa Bojsa, itd. Zajednički imenitelj svih ovih avangardnih praksi može biti označen imperativom afirmacije njihove upotrebne vrednosti-njihove realizacije na mestu vlastite proizvodnje, spram apstraktnosti njihovog postavljanja u svet. Mesto ove proizvodnje jeste mesto same proizvodnje društvenosti. Shodno tome, cilj ovog rada jeste preispitivanje maksime o postajanju umetnosti životom, u svetlu Badiouove ontologije mesta i na primeru modaliteta radova specifičnih mesta u uslovima savremenosti.
Reference
*** (2008) A Theater without Theater. Barecelona: Museu D'Art Contemporani de Barcelona (MACBA
Badiou, A. (2007) The Century. MA: Cambridge: Polity Press
Badiou, A. (2013) Philosophy and the Event. MA: Cambridge: Polity Press
Badiou, A. (2012) Being and Event. London: Continuum
Badiou, A. (2005) Handbook of Inaesthetics. Stanford: Stanford University Press
Badiou, A. (2013) Logics of Worlds: Being and Event II. London
Badiou, A. (2006) Polemics. London-New York: Verso
Barlett, A.J. (2011) Badiou and Plato: An Education by Truths. Edinburgh: Edinburgh University Press
Basso, L. (2012) Marx and Singularity: From the Early Writings to the 'Grundrisse'. Leiden: Brill
di Maggio, G. (1976) Fluxus - Kunst als individuelle Revolution Oder Utopie als Gewerbe?. Flash Art and Heute Kunst, No. 16: 14-15
Lifshitz, M. (1976) The Philosophy of Art of Karl Marx. New York: Pluto Press
Marx, K., Engels, F. (1992) Early Writings. London: Penguin Books, (trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton)
Meillassoux, Q. (2011) History and Event. Parrhesia, no. 12
Potts, A. (2008) Writing the Happening: The Aesthetics of Nonart. u: Meyer-Hermann Eva; Perchuk Andrew; Rosenthal Stephanie [ur.] Art as Life, London: Thames and Hudson, 20-34
Wessell, L.P. (1978) The Aesthetics of Living Form in Schiller and Marx. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 37. No. 2.:189-201
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1502223M
prihvaćen: 25.07.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka