Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 3, str. 381-400
Lokalne razvojne strategije bez strateškog razmišljanja - izgubljene između igre političara, rigidnosti uprave i depresije planera
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Ključne reči: strateško planiranje; strateško mišljenje; kolaborativno planiranje; proces planiranja
Sažetak
U poslednjoj deceniji u Srbiji je izrađen veliki broj strategija različitog karaktera na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou. Istraživanja njihovog kvaliteta pokazuju da veliki broj strateških dokumenata svojom formom zadovoljava standarde, ali da su po pitanju sadržaja bez jasne strategije i strateških projekata, da se preklapaju i da su slabo međusobno koordinisane. U radu su identifikovane i diskutovane faze i koraci u procesu strateškog planiranja od ključnog značaja za formulisanje strateških i na dug rok održivih rešenja za razvoj određene teritorije i unapređenje života njenih građana. Osnovna teza je da u lokalnim strategijama razvoja nedostaje strateško razmišljanje, odnosno da rešenja nisu bazirana na njegovim produktima. Stavovi o uzocima odsustva strateškog u strategijama su ilustrovani konkretnim primerom - procesom izrade i sadržajem Strategije razvoja Grada Pančeva.
Reference
Bognar, B. (2008) Stvaralački pristup znanosti. Metodički ogledi, 15(1): 11-30
Doyle, S., Batty, M. (1998) Vitrual Regeneration. University College London - Centre for Advanced Spatial Analysis, Available at: http://www.casa.ucl.ac.uk (accessed, 10.10.2015)
Evropska Komisija (2014) Izveštaj o napretku Srbije za 2013. godinu. Beograd, Available at: http:// europa.rs/upload/2014/izvestaj_ek_2013.pdf (accessed, 12.09.2015)
Fisher, F., et al. (2001) Building Bridges between local governments and citizens through Participatory Planning: Concepts. FPDL, Part I
Forester, J. (1980) Critical Theory and Planning Practice. Journal of the American Planning Association, 46(3): 275-286
Generalni Sekretarijat Vlade (2010) Podrška osnaživanju koordinacije aktivne politike u Vladi Srbije. Beograd, 4-20
Graetz, F. (2002) Strategic thinking versus strategic planning: Towards understanding the complementarities. Management Decision, 40(5): 456-462
Healey, P. (2009) In Search of the 'Strategic' in Spatial Strategy Making. Planning Theory & Practice, 10(4): 439-457
Healy, P. (2003) Collaborative Planning in Perspective. Planning Theory, 2(2): 101-123, http://sunsite.berkeley.edu/CurrentCites/2000/cc00.11.9
Innes, J., Booher, D. (2010) Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy. Routledge
Kopanja, V., Teodorović, I., Njegovan, Z. (2013) Analiza procesa planiranja u gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Beograd: SKGO, Available at http://www.skgo.org/ publications/download/465 (accessed, 10.10.2015)
Liedktka, J. (1998) Strategic thinking: Can it be taught?. Long Range Planning, 31(1): 120-129
Milić, O. (2014) Unapređenje sistema strateškog i operativnog planiranja u Republici Srbiji. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Rodić-Milovanović, D. (2013) Redefinisanje modela učešća građana u urbanističkom planiranju Srbije u skladu sa komunikativno-kolaborativnom paradigmom. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Doktorska disertacija
Skupština Grada Pančevo (2014) Strategija razvoja grada Pančeva. Pančevo, Available at: http:// www.pancevo.rs/_STRATEGIJA_RAZVOJA_GRADA_PANCEVA_2014_2020_-327-1-3430 (accessed, 10.10.2015.)
Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (2012) Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji - nalazi i preporuke. Beograd, Available at http://www.parlament.org.rs/res/Izve%C5%A1taj-CSF-final.pdf (accessed, 10.10.2015.)
Vlada Republike Srbije (2002/2004) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 9/2002 i 33/2004. Available at: http://demo.paragraf.rs/combined/Old/t/t2004_03/t03_0118.htm (accessed, 10.10.2015)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1503381M
prihvaćen: 30.10.2015.
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka