Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 4, br. 3, str. 254-279
Petnaest pravila Kristofera Aleksandera i metode generativnog projektovanja kao praktična primena "prirode reda" u arhitekturi
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: pravila Kristofera Aleksandera; metode generativnog projektovanja; priroda reda; fenomen života; sistemi samoslaganja; evolucioni sistemi
Sažetak
Rad uspostavlja korelaciju između "prirode reda" Kristofera Aleksandera i metoda generativnog projektovanja, kao i njihovu vezu sa prirodom. Istraživanje se usredsređuje na praktičnu primenu teorije Kristofera Aleksandera o preuzimanju principa iz prirode, sa ciljem pomirenja izgrađenog okruženja sa prirodnim i stvaranja pogodnije životne sredine od sadašnje, pomoću generativnog, parametarskog projektovanja u arhitekturi i urbanizmu. Kristofer Aleksander red vidi u prirodi, dok ljudska vrsta stvara potpuno novu vrstu "reda" gradeći objekte i gradove, iako nije potpuno svesna značenja ovog pojma. Kako bi se uspostavila ravnoteža između ova dva reda, odnosno jedinstvo između ova dva kompleksna sistema - prirodnog i arteficijalnog, potrebno je prema rečima Kristofera Aleksandra preneti principe iz sistema koji dobro funkcioniše, prirode, u arteficijalni sistem. Ovaj rad istražuje vezu "prirode reda", odnosno "petnaest pravila" Kristofera Aleksandera sa metodama generativnog projektovanja, paralelno tragajući za korelacijama u prirodi. Pravila se povezuju sa metodama samoslaganja i evolutivnim metodama kao primarnim metodama generativnog projektovanja.
Reference
Alexander, C. (2000) The Phenomenon of Life. Berkeley, California: The Center of Environmental Structure, Book 1
Alexander, C. (2002) The Process of Creating Life. Berkeley, California: The Center of Environmental Structure, Book 2
Alexander, C. (2003) A Vision of a Living World. Berkeley, California: The Center of Environmental Structure, Book 3
Alexander, C. (2004) The Luminous Ground. Berkeley, California: The Center of Environmental Structure, Book 4
Chien, S., Flenning, U. (2002) Information navigation in generative design systems. Carnegie Mellon University-Department of Architecture
Fischer, T., Herr, C. (2003) Teaching Generative Design. Hong-Kong: Design Technology Research Center-School of Design
Geiser, R. Exploration in Achitecture: Teaching Design Research: Latour, Bruno and Yaneva, Albena. u: An Ant's View of Architecture, Switzerland: Birkhauser, pp 80-89
Geiser, R. Exploration in Achitecture: Teaching Design Research. Switzerland: Birkhauser, 122-123
Geiser, R. Exploration in Achitectur: Teaching Design Research: Kwinter, Stanford. u: A discourse of Method, Switzerland: Birkhauser, pp 34-47
Gerber, A. Notes on the Analysis of Form: Christopher Alexander and the Language Patterns. Switzerland: Birkhauser, pp 34-47 and 80-89 and 122-123
Hanington, B. (2007) Generative research in design education. Carnegie Mellon University School of Design
Kuhn, T. (1996) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press
Lawson, B. (1980) How designers think. u: Description of the design Process: The Components of Design Problems, Eastview ed
Leach, N., Snooks, R. (1997) Swarm Intelligence: Architectures of Multi-Agent Systems. New York: Routledge
Maldonado, T. (2000) Design Research: Politecnico di Milano: Hanington, Bruce. u: Innovation and Method in Design Research, USA: Carnagie Mellon University
Mandelbrot, B. (1982) The fractal geometry of nature. New York: Freeman
McCormack, J., Dorin, A., Innocent, T. (2004) Generative design: A paradigm for design research. u: Redmond J. [ur.] Futureground, Design Research Society International Conference, proceedings, Melbourne
Mehaffy, M. (2008) Generative Methods in Urban Design: A Progress Assessment. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Vol.1, No.1: 57-75
Salingaros, N., Masden, K. (2006) Architecture: Biological Form and Artificial Intelligence. Structurist, 45/46: 54-61
Williams, K. (2009) Architecture and Mathematics: Simmetry in architecture. NEXUS Network Journal, 11/3
Wolfram, S. (2002) A new kind of science. Champaign: Wolfram Media
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1203254P
prihvaćen: 10.10.2012.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka