Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 3, str. 223-238
Terazijska terasa kao razvojna osovina centra Beograda
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresadenisambrus@yahoo.com
Ključne reči: Terazijska terasa; Savsko priobalje; razvojna osovina; centar Beograda
Sažetak
Ključni problem urbanističkog uređenja istorijskog centra Beograda je prostor Terazijske terase koji je tokom vremena menjao izgled, a na koji je ukazao još 1929. godine Nikola Dobrović na međunarodnom konkursu. Njegovom koncepcijom dozvoljava se proširenje tog kompleksa prema potrebi i postepeno sve do savske obale. Prioritetna su za to dva tipa izgradnje da bi se postigla jedinstvenost i preglednost savske padine. Prvi se formuliše kroz horizontalnu teksturu terase i esplanade, a drugi kroz grozdove zgrada i megastruktura, koji su koncentrisani samo u jednoj zoni. Takvim zahvatom uspostavlja se balans između istorijskog centra i savskog priobalja, sa žarištima na Terazijama i u Savskom amfiteatru, te budućim težištem na razvojnoj osovini Terazijske terase. U tom slučaju dosadašnja ,,prepreka" razvoja i integriranja, prepoznata je kao instrument urbanističkog uređenja. Na primeru uređenja Terazijske terase, model razvojne osovine u centru grada, optimalno bi doprineo njegovoj konkretizaciji, kao uspešan oblik organizacije prostora, uz uvažavanje identiteta i konteksta centra Beograda.
Reference
Blagojević, L. (2009) Urban regularisation of Belgrade, 1867: Trace vs. erasure. SAJ - Serbian Architectural Journal, vol. 1, br. 1, str. 27-44
Bobić, M. (1985) NB - perspektiva 2000. Čovjek i prostor, 8-9: 389-390: 25
Bogdanović, B. (1986) Budućnost Novog Beograda u Međunarodnom konkursu za unapređenje urbane strukture Novog Beograda. Arhitektura urbanizam, vanredni broj, godina 25
Bogdanović, R., Gajić, R., Zlatanović, T.V. (2007) Stručno kritička analiza dosadašnjih urbanističkih rešenja za područje Savskog amfiteatra. Beograd: Društvo urbanista Beograda
Dobrović, N. (1980) Beograd: od trijumfa do poraza,' u tekstovi Nikole Dobrovića u izboru Miloša R. Perovića. Urbanizam Beograda, 12: 58
Đokić, V. (2009) Urbana tipologija: gradski trg u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
Gligorijević, Ž. (2016) Odnos strategije urbanog razvoja i planskih politika Beograda 1995-2015. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, PhD dissertation
Košir, F. (1968) Uz projekt za rekonstrukciju centra Beograda - opće rješenje uz projekt Trga Dimitrija Tucovića u Beogradu. I i II nagrada. Arhitektura, 22(99-100): 45-48
Kovačević, B.S. (1983) Beogradski grad, Mišljenje i Građenje. Čovjek i prostor, 10(367): 12-14
Kovačević, B.S. (1986) Traganje za Beogradom - razgovor s arhitektom Bogdanom Bogdanovićem. Čovjek i prostor, 6(399): 22-23
Lojanica, M. (1985) Bilješka uz crteže nekih objekata središta kulture - Treći milenij. Čovjek i prostor, 8-9: 389-390:15
Maksimović, S., Novaković, B. (1968) Razmišljanja na temu o širim koncepcijama prostorne organizacije Beograda - opće rješenje uz projekt Trga Dimitrija Tucovića u Beogradu. I i II nagrada. Arhitektura, 22(99-100): 41
Minić, O. (1951) Rekonstrukcija centralnog dela Beograda. u: Generalni urbanistički plan 1950, Beograd: Izdanje Izvršnog odbora N.O. Beograd
Paladino, Z. (2012) Arhitektonski opus Lavoslava Horvata u Beogradu. Prostor, 2(44): 20: 320
Stojanović, B. (1985) Beograd - grad na vodama. Čovjek i prostor, 8-9(289-390): 17
Šećerov, V. (2012) Strateško planiranje grada. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Urbanistički zavod Beograda (2018) Beograd kroz planove. http://urbel.com/beograd-krozplanove/?script=lat
Vrbanić, V. (1951) Urbanistički plan Novog Beograda. u: Generalni urbanistički plan 1950, Beograd: Izdanje Izvršnog odbora N.O. Beograda
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1803223A
primljen: 01.02.2018.
prihvaćen: 01.06.2018.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka