Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 2, str. 119-130
Fenomenološki načini za promišljanje arhitekture
University of Macerata, Macerata, Italy

e-adresacarla.danani@unimc.it
Sažetak
S osvrtom na dugu i antropološku tradiciju, koja je procvetala iz fenomenološke i hermeneutičke misli, predlažem razumevanje ljudskog bića kao "telesna savest" ili "otelovljenje savesti". Za razliku od predmeta, ljudska bića imaju vezu sa prostorom, koja je suštinska za njihovo postojanje. Moj cilj je da produbim značenje ovog "ljudskog bitisanja" s posebnim osvrtom na pitanja izgradnje i projektovanja. Mesta nisu samo kontekst, puke pozadine gde se događaji i aktivnosti odvijaju, već ona igraju aktivnu ulogu u izgradnji odnosa, grupa, mašte i samosvesti.
Reference
Berque, A. (2012) Mesologics: The Argument. Available at: http://ecoumene.blogspot.fr/p/ argument-english-version.html
Cacciari, M. (1981) Progetto. Laboratorio Politico, 2(I): 88-119
Cacciari, M. (1982) Nihilismo e progetto. Casabella, 483: 50-51, september
Cacciari, M. (1993) Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven: Yale University Press, Translated by: Stephen Sartarelli
Heidegger, M. (2001) Being and Time. Oxford: Blackwell, orig. 1929,Translated by John Macquarrie and Edward Robinson
Husserl, E. (2001) Analyses concerning passive and active Synthesis: Lectures on transcendental Logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Translated by Anthony J. Steinbock, orig 1918-26
Husserl, E. (1970) The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenology. Evanston, IL: Northwestern University Press, Translated by: David Carr, orig. 1936
Husserl, E. (1973) Experience and Judgment. Evanston, IL: Northwestern University Press, Translated by: James S. Churchill and Karl Ameriks, orig 1948
Ingold, T. (1986) Evolution and social life. Cambridge: Cambridge University Press
Ingold, T. (2000) The perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling, and Skill. London: Routledge
Ingold, T. (2011) Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. London: Routledge
Lyotard, J.F. (1984) Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press, orig 1979,Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi
Lyotard, J.F. (1996) Identità e immaginario postmoderno. u: AA.VV., Identità e differenza, Triennale di Milano. XIX Esposizione Internazionale, Milan: Electa, 46-55
Merleau-Ponty, M. (2002) Phenomenology of Perception. London-New York: Routledge, Translated by: Colin Smith
Merleau-Ponty, M. (1964) The Primacy of Perception. Evanston, IL: Northwestern University Press, Translated by: James M. Edie
Merleau-Ponty, M. (1968) The Visible and the Invisible. Evanston, IL: Northwestern University Press, Translated by: Alphonso Lingis
Nishida, K. (2012) Place and Dialectic: Two Essays by Nishida Kitarō. Oxford - New York: Oxford University Press, Translated by: John W.M. Krummel and Shigenori Nagatomo, contents: Basho, 1926/27; Logic and Life, 1936/37
Ricoeur, P. (2016) Architecture and Narrativity. Études Ricoeuriennes / Ricoeur Studies, 7(2): 31-42, Translated by: Eileen Brennan; Robbie Carney; Samuel Lelièvre
Ricoeur, P. (2004) Memory, history, forgetting. Chicago: University of Chicago Press, Translated by: Kathleen Blamey and David Pellauer
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SAJ1802119D
primljen: 01.12.2017.
prihvaćen: 01.06.2018.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka