Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 6, br. 1, str. 43-62
Bauhaus Teatar - Oskar Šlemerov koncept "dizajna u pokretu"
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Srbija
Projekat:
Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu (MPNTR - 177019)

Ključne reči: bauhaus teatar; sskar šlemer; koncept dizajna-u-pokretu; vizuelna scena; mehanički/metafizički; ljudsko telo u prostoru; artificijena figura; triadski balet
Sažetak
Bauhaus Teatar je dobio svoju najpotpuniju formu kroz umetnički, pedagoški i teoretski rad Oskara Šlemera. Ključni problem za Šlemera je bio zakon kretanja ljudskog tela u prostoru. Njegova poetika je podrazumevala antinarativno i antimimetičko pozorište i isto tako široko rasprostranjenu upotrebu scenskih figura uz živopisnu artikulaciju prostora kao svoje primarne namene. Ljudsko telo na sceni, pretvoreno u artificijelnu figuru, je bilo univerzalni simbol ljudskog bića definisanog suprotnostima, koje postoji u geometrijski datom prostoru i određuje ga metafizički. Upotreba termina "igra" u većini naslova Šlemerovih komada je u skladu sa koncepcijom scenskog događaja kao scenske igre artificijelne figure u geometrijski određenom prostoru, Koncept dizajn-u pokretu, što znači organizacija scene sa specifično mehaničkim-koreografskim kretanjima i rad sa formom i bojom, određuje Šlemerovu scenu kao apsolutnu vizuelnu scenu. U okviru Bauhausa, scenski rad Oskara Šlemera je doprineo razumevanju pozorišnog događaja kao podjednako značajne oblasti umetničkog dela za dizajn celine prostora u kojoj je uspostavljen skald između čoveka, njegovog životnog procesa i okruženja u kome čovek postoji.
Reference
*** (2012) Bauhaus: Art as Life. London: Koenig Books, exhibition catalog
Anker, P. (2005) The Bauhaus of Nature. Modernism/modernit, 12/2: 229-251
Bell, J. (1997) Pups and Performing Objects in the Twentieth Century. Performing Arts Journal, 19/2: 29-46
Birringer, J. (2013) Bauhaus, Constructivism, Performance. PAJ: A Journal of Performance and Art, 35(2): 39-52
Bowman, N.A. (1965) Bauhaus Influences on an Evolving Theatre Architecture: Some Developmental Stages. Theatre Survey, 6(2): 116-133
Chang, J. (2010) Reactions against Historicism of German Bauhaus and the Reaction against 'Passeism' of Italian Futurism. Review of European Studies, 2(1): 91-95
Cole, W. (1963) The Theatre Projects of Walter Gropius. Educational Theatre Journal, 15(4): 311-317
Daichendt, J.G. (2010) The Bauhaus Artist-Teacher: Walter Gropius's Philosophy of Art Education. Teaching Artist Journal, 8(3): 157-164
Ferrari, R. (2012) Architecture and/in Theatre from the Bauhaus to Hong Kong: Mathias Woo's Looking for Mies. New Theatre Quarterly, 28(1): 3-19
Galison, P. (1990) Aufbau/Bauhaus: Logical Positivism and Architectural Modernism. Critical Inquiry, 16(4): 709-752
Gropius, W. (1937) The New Architecture and the Bauhaus. New York: Museum of Moder Art, Translated by P. Morton Shand
Gropius, W. (1963) The Bauhaus: Crafts or Industry?. Journal of Architectural Education, 18(2): 31-32
Gropius, W. (1968) Fifty Years Bauhaus. London: Royal Academy of Arts
Gropius, W., Wensinger, A.S. (1961) The Theater of the Bauhaus. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, Translated by Arthur S. Wensinger
Koss, J. (2003) Bauhaus Theater of Human Dolls. Art Bulletin, 85(4): 724-745
Kuchling, H. (1971) Oskar Schlemmer: Man: Teaching notes from the Bauhau. London: Lund Humphries, Translated by Janet Seligman
Lahusen, S. (1986) Oskar Schlemmer: Mechanical Ballets?. Dance Research: Journal of the Society for Dance Research, 4(2): 65-77
Lange, M. (1988) Session with Gerhard Richter, Former Bauhaus Student, Spring 1985: School of Design. Design Issues, 5/1: 35-44
Long, C. (2009) Design and Re-Form: The Making of the Bauhus. October, 78-87
Mikić, A.D. (2009) Arhitektura i ideologija - novo jedinstvo - Nemačka 1918-1945. Arhitektura i urbanizam, br. 24-25, str. 123-133
Moynihan, D.S., Odom, L.G. (1984) Oskar Schlemmer's 'Bauhaus Dances': Debra McCall's Reconstructions. Drama Review: TDR, 28(3): 46-58
Neumann, E. (1970) Bauhaus and Bauhaus People. New York: Reinhold
Overy, P. (2004) Visions of the Future and the Immediate Past: The Werkbund Exibition, Paris 1930. Journal of Design History, 17/4: 337-357
Schawinsky, X. (1971) From the Bauhaus to Black Mountain. Drama Review: TDR, 15(3): 30-40
Schlemmer, T. (1972) The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer. Evanston, IL: Northwestern University Press, Trans. Krishna Winston
Smith, M.W. (2002) Schlemmer, Moholy-Nagy, and the Search for the Absolute Stage. Theater, 32(3): 87-101
Stonard, J. (2009) Oskar Schlemmer's 'Bauhaustreppe', 1932: part I. Burlington Magazine, 41: 465-464
Šuvaković, M. (1998) Bauhaus i teorija vizuelnog oblikovanja Paula Kleea. u: Estetika apstraktnog slikarstva, Beograd: Narodna knjiga, 49-84
Trimingham, M. (2004) Oskar Schlemmer's Research Practice at the Dessau Bauhaus. Theatre Research International, 29(2): 128-142
Trimingham, M. (2011) The Modern and Postmodern Stage of Oskar Schlemmer. New York: Routledge
Trimingham, M. (2011) The Theatre of the Bauhau. London: Routledge
Wingler, H.M. (1978) The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago. Cambridge-London: MIT Press, Trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1401043N
prihvaćen: 03.02.2014.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka