Akcije

SAJ - Serbian Architectural Journal
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 2, br. 2, str. 155-180
Urban planning of Novi Sad in the period of post-socialism
(naslov ne postoji na srpskom)
Urban Centre - Urban Planning, Development and Research Centre, Novi Sad
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
Urban planning in the post-socialism period is presented in this paper through the case study of Novi Sad, the capital of the Autonomous Province of Vojvodina. The research is undertaken in order to understand the image of the city which has changed radically, which is still undergoing transformations, but also in order to understand the role of urban planning in creation of the urban structure in diverse social circumstances. The accent has been placed on the influence of the social changes in the post-socialist period upon the urban planning of Novi Sad. Social changes affect the urban development and the manner of planning and are the cause of the continuous transformation in the way of thinking and planning. Urban transformation under the influence of the social changes is one of the significant planners issues raised in the recent years in the countries undergoing transition. All those changes in urban planning require special prudence and it can be questioned whether undertaking of the more extensive new construction in that period and in the time of diminishing quality was the most advisable undertaking.
Reference
Andrusz, G.D., Harloe, M., Szelényi, I. (1996) Cities after socialism: Urban and regional change and conflict in post-socialist societies. Oxford: Blackwell Publishers
Danilović, N. (2003) Građevinsko zemljište u procesu tranzicije. Beograd: Zadužbina Andrejević
Elin, N. (2004) Postmoderni urbanizam. Beograd: Orion art
Janić, M. (2004) Upravljanje građevinskim zemljištem u tržišnim uslovima. Beograd: Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje (YUGINUS)
Jevtić, A., Zlatica, G., Nejgebauer, J. (2009) Urbana transformacija Novog Sada - decenija hiperizgradnje i promena. u: Trfunović Veroljub S., et al. [ur.] Mesto i uloga učesnika u novom zakonu o planiranju i građenju kao i zakonu o državnom premeru i katastru nepokretnosti - zbornik radova sa simpozijuma održanog u julu 2009 godine, Beograd: Udruženje urbanista Srbije, 99-108
Kostreš, M. (2006) Urbana periferija vojvođanskih gradova - koncept savremenog predgrađa i urbane periferije. DaNS: Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, (III), 57:60-61
Krišanović, T. (2010) Studija stanovanja za Generalni plan Novog Sada. Novi Sad: JP Urbanizam
Milić, V. (1996) Regulacija urbane forme u urbanističkom planiranju. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, magistarska teza
Milić, V.A. (2006) Od abolicije do regeneracije - pretpostavke o budućnosti neformalnih naselja u Srbiji. u: Bogdanović Ružica [ur.] Rekonstrukcija i revitalizacija grada - zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma održanog u novembru 2006, Beograd: Društvo urbanista Beograd, 349-161
Nađ, E. (2005) Dobitnici i gubitnici u transformaciji maloprodajne mreže u gradovima centralne i istočne Evrope. u: Vujović Sreten, Petrović Mina [ur.] Urbana sociologija / Urban Sociology, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, 362-371
Petrović, M., Vujović, S. (2005) Urbana sociologija / Urban sociology. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pušić, L. (2009) Grad bez lica. Novi Sad: Mediterran Publishing
Pušić, L.M. (1997) Urbana politika - deo društvenih promena. Sociološki pregled, vol. 31, br. 3, str. 323-336
Stzompka, P. (1996) Trust and emerging democracy: Lessons from Poland. International Sociology, 11 (1): 37-62
Sztompka, P. (2000) The ambivalence of social change: Triumph or trauma?. Polish Sociological Review, No. 3, pp. 275-290
Tsenkova, S., Nedović-Budić, Z. (2006) The urban mosaic of post-socialist Europe: Space, institutions and policy. Heidelberg: Springer
Tsenkova, S. (2003) Post-socialist Cities in a Globalizing World. http://80.70.34.228/structu/meurope.nsf/62569fb6fa5eb929c12566e20077b9ba/a886158cb75bffe1c125727a00299068/$FILE/développement%20urbain.pdf, February, 2010
Vujošević, M. (2002) Novije promene u teoriji i praksi planiranja na zapadu i njihove pouke za planiranje u Srbiji / Jugoslaviji. Ekonomska misao, 37.1-2 (2004): 140-142
Vujošević, M. (2003) Planiranje u postsocijalističkoj političkoj i ekonomskoj tranziciji. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1002155V
prihvaćen: 27.05.2010.
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka