Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 3, str. 217-238
Zamišljeni grad - reprezentacija jugoslovenstva u filmu "Čudna devojka" (1962) Jovana Živanovića
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Sažetak
Interpretacija gradova na filmu u društvenom (filmskom) kontekstu nije mimesis, već model u proizvodnji značenja koji funkcioniše na osnovu znakova organizovanih u vizuelni jezik. Kako su značenja proizvedena unutar kulture i istorije, gradovi na filmu su proizvodi društvenog (politički motivisanog) znanja, jezičke strukture, otvoreni tekstovi u društvenom i kulturnom polju koji, posredstvom moći, tj. produktivnom mrežom koja prožima društvo, zastupaju određeni sistem vrednosti i, kao jedan u sistemu političkih, kulturalnih, naučnih, umetničkih tekstova, režima iskazivosti društvenih identiteta, formiraju arheologiju znanja. Tumačenje interpretacija gradova na filmu sa stanovišta studija kulture pokazuje da konfiguracije gradova (moderne arhitekture) van njihovih fenomenologija nisu konfrontirane uobičajenim postavkama binarnih opozicija na kojima je većina njihovih interpretativnih tradicija i zasnovana, već da služe ostvarenju određenih kulturnih uloga i da su otvorena semiotička polja kojima jedna zajednica proizvodi poželjnu (pokretnu) sliku o sebi.
Reference
*** (1962) Nagrade na IX festivalu jugoslavenskog filma. Filmska kultura (Zagreb), no. 29, 30, 102-103
*** (1950) Rezolucija Drugog kongresa Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije. Umetnost (Beograd), no. 2, 79
*** (1950) Danas se održava kongres Saveza kompozitora FNRJ. Politika, Februar 12, 5
*** (1950) Drugi dan zasedanja osnovačkog kongresa Saveza reproduktivnih muzičkih umetnika Jugoslavije. Politika, April 24, 4
*** (1947) Zakon o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947-1951. Borba, Maj 1, 13-19
*** (1947) Zakon o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947-1951. Službeni list FNRJ, (36)
*** (1950) Puna stvaralačka sloboda omogućiće istinski uspeh naše likovne umetnosti. Politika, Maj 7, 4
*** (1948) V kongres Komunističke partije Jugoslavije - izveštaji - referati. Beograd: Kultura
Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati. Beograd: Karpos, prev. Andrija Filipović
Anderson, B. (1991) Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London-New York: Verso
Argan, G.C. (1982) Umjetničko i estetsko. u: Denegri Ješa [ur.] Studije o modernoj umetnosti, Beograd: Nolit, 251-264
Bak-Mors, S. (2005) Svet snova i katastrofa - nestanak masovne utopije na istoku i zapadu. Beograd: Beogradski krug, Translated by: Aleksandra Kostić
Blagojević, L. (2004) Strategije modernizma u planiranju i projektovanju urbane strukture i arhitekture Novog Beograda - period konceptualne faze od 1922. do 1962. godine. Belgrade: University of Belgrade, PhD diss
Boglić, M. (1980) Putovanje u neizvjesnost: od mita do subjekta (1969). u: Mit i antimit - povjesno kritičke bilješke o jugoslavenskom filmu, Zagreb: Spektar, 121-126
Boglić, M. (1968) Geografija u kinematografiji. Filmska kultura (Zagreb), (61), 17-24
Bošković, D. (2003) Estetika u okruženju - sporovi o marksističkoj estetici i književnoj kritici u srpskohrvatskoj periodici od 1944. do 1972. godine. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju - Filip Višnjić
Bošnjak, M. (1968) Činjenice i fikcije. Filmska kultura (Zagreb), 64(63): 5-9
Doknić, B. (2013) Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963. Beograd: Službeni glasnik
Đilas, M. (1969) The unperfect society: Beyond the new class. New York: Harcourt, Brace and World, Inc
Ignjatović, A. (2012) Tranzicija i reforme - arhitektura u Srbiji 1952-1980. u: Šukvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX vek - realizmi i modernizmi oko Hladnog rata, Beograd: Orion Art, p. 689-710
Ilić, M. (1970) Filmografija jugoslovenskog filma 1945-1965. Beograd: Institut za film
Koselleck, R. (2004) Space of experience' and 'horizon of expectation': Two historical categories. u: Future's Past: On the Semantics of Historical Time, New York: Columbia University Press, 255-275
Krleža, M. (1952) Govor na Kongresu književnika u Ljubljani. Republika (Zagreb), VIII, br. 10-11, str. 205-243
Krleža, M. (1952) Govor na Kongresu književnika u Ljubljani. Zagreb: Državno izdavačko preduzeća Hrvatske
Kulić, V. (2009) Land of the in-between: Modern architecture and the state in Socialist Yugoslavia, 1945-65. University of Texas, PhD diss
Lempi, D.R. (2004) Jugoslavija kao istorija - bila dvaput jedna zemlja. Beograd: Dan Graf, Translated by: Milovan Jauković
Lisinski, H. (1962) Čudna devojka. Filmska kultura (Zagreb), no. 27, 75-77
Martinović, U. (1978) Arhitektura - autori i ostvarenja. u: Stojanović Bratislav, Martinović Uroš [ur.] Beograd 1945-1975: urbanizam arhitektura, Beograd: Tehnička knjiga, 105-247
Marx, K., Engels, F. (1964) Nemačka ideologija - kritika najnovije nemačke filozofije u licu njenih predstavnika Fojerbaha, B. Bauera i Štrinera i nemačkog socijalizma u njegovim različitim prorocima I, II. Beograd: Kultura
Mitrović, M. (1975) Novija arhitektura Beograda. Beograd: Jugoslavija
Novaković, S. (1962) Jedno neslaganje sa 'neslaganjima' - ispravka. Filmska kultura (Zagreb), (31), 71-72
Novaković, S. (1967) Kuda posle Pule?. Filmska kultura (Zagreb), 58(57), 1-12
Olujić, G. (1958) Izlet u nebo. Sarajevo: Narodna prosvjeta
Opačić, Z. (2009) Odricanje od pravila u ime unutarnje slobode u romanima Grozdane Olujić - poetika omladinskog romana. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 57, br. 3, str. 591-611
Pavlović, S.K. (2004) Srbija istorija iza imena. Beograd: Clio, Translated by: Ivana Kazikalović-Pavlović
Petranović, B. (1955) Istorija Jugoslavije, knjiga III - Socijalistička Jugoslavija 1955-1988. Beograd: Nolit
Petranović, B. (1963) Izgradnja socijalizma u Jugoslaviji 1945-1963. Beograd: Centar za ideološkopolitičko obrazovanje
Petričić, B. (1975) Prve urbanističke realizacije, Novi Beograd 1955-1975. Godišnjak grada Beograda, XXII, 219-233
Radisavljević, Z. (2010) Cenzura romana Grozdane Olujić. Politika, Maj 19, 2010. February 5, 2015. http://www.politika.rs/scc/clanak/135372/Kultura/Cenzura-romana-Grozdane-Olujić
Raspor, V. (1950) Problemi naše filmske umjetnosti i zadaci filmskih radnika Jugoslavije. Filmska kultura (Beograd), (1), 1-14
Renan, E. (1882) Qu'est CE qu'une nation?. Paris: Calmann-Levy
Rusinow, D. (1977) The Yugoslav experiment 1948-1974. Berkeley: University of California Press
Sedlar-Bogoeva, L. (2002) European shakespeare on film: Jovan Živanović, how Romeo and Juliet loved. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature, vol. 2, br. 9, str. 269-280
Selem, P. (1962) Za estetski kriterij. Filmska kultura (Zagreb), (28), 59-61
Stojanović, B. (1978) Urbanizam. u: Stojanović Bratislav, Martinović Uroš [ur.] Beograd 1945-1975 - urbanizam arhitektura, Beograd: Tehnička knjiga, 9-103
Škalamera, Ž. (1973) Područje Novog Beograda na istorijskim planovima. Urbanizam Beograda (Beograd), 5(25), 37-40
Tadić, D. (2009) Propagandni film. Beograd: Spektrum Books
Tirnanić, B. (1965) Dvadeseta godina jugoslavenskog filma. Filmska kultura (Zagreb), 47(46), 61-124
Vahtel, E.B. (2001) Stvaranje nacije, razaranje nacije - književnost i kulturna politika u Jugoslaviji. Beograd: Stubovi kulture, Translated by: Ivan Radosavljević
Volk, P. (1986) Istorija jugoslovenskog filma. Beograd: Institut za film
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam - amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Vučo, A. (1946) Naša mlada filmska proizvodnja. Film (Beograd), (1), 1-5
Zundhausen, H. (2009) Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Beograd: Clio, Translated by: Tomislav Bekčić
Živanović, J. (1962) Čudna devojka. Belgrade: Delta Video, Belgrade: Avala film, 2006
Žižek, S. (1995) The spectre of ideology. u: Mapping Ideology, London-New York: Verso, 1-33
Žižek, S. (1999) The sublime object of ideology. London-New York: Verso
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1703217K
prihvaćen: 11.12.2017.
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka