Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 3, str. 239-262
Hibridnost u i izvan arhitekture - liminalno stanje
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: hibrid; hibridnost; liminalnost; kultura; transkultura; arhitektura
Sažetak
Fokus istraživanja je na hibridima i hibridnosti, sa akcentom na njihovom liminalnom karakteru i programskoj i formalnoj ne-konačnosti. Ovaj rad daje uvid u istraživanje sprovedeno za potrebe izrade doktorske disertacije i predstavlja granični teorijski okvir za diskusiju i definisanje hibridnosti u arhitektonskoj teorij i praksi. Hibridnost se raspravlja kroz društvno-humanistički diskurs i arhitektonsku teoriju u kontekstu kulture i arhitekture. Rad predstavlja hibrid kao stanje koje se može posmatrati kroz koncept liminalnosti i konstantne promene nasuprot konačnosti bilo koje vrste. U tom kontekstu, cilj rada je da se hibridnost problematizuje i pozicionira u savremenom arhitektonskom diskursu , a na osnovu etimoloških i konotativnih odlika ustanovljenih kroz dodirne discipline iz oblasti društveno-humanističkih nauka.
Reference
Baba, H. (2004) Smeštanje kulture. Beograd: Beogradski krug
Bhabha, H.K. (1994) The location of culture. London-New York: Routledge
Deleuze, G., Guattari, F. (1987) A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press
Deleuze, G., Guattari, F. (1987) Introduction: Rhizome. u: Deleuze Gilles, Guattari Felix [ur.] A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis: University of Minnesota Press, 3-25
Delez, Ž. (2009) Razlika i ponavljanje. Beograd: Fedon
Derrida, J. (1982) Différance. u: Derrida Jacques [ur.] Margins of Philosophy, Chicago: The University of Chicago Press, 1-28
Fenton, J. (1985) Pamphlet architecture 11: Hybrid buildings. New York: Princeton Architectural Press
Garcia, C.N. (1995) Hybrid cultures, oblique powers. u: Canclini Nestor Garcia, Rosaldo Renato, Chiappari Christopher L., López Silvia L. [ur.] Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity, University of Minnesota Press, 422-444
García, C.N. (2005) Hybrid cultures: Strategies for entering and leaving modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press
Garsija, K.N. (2008) Hibridne kulture, prikrivena moć. u: Đorđević Jelena [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, 568-585
Guignery, V. (2011) Introduction: Hybridity, why it still matters. u: Guignery Vanessa, Pesso-Miquel Catherine, Specq François [ur.] Hybridity: Forms and Figures in Literature and the Visual Arts, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-9
Jang, R.Dž.S. (2013) Postkolonijalizam - sasvim kratak uvod. Beograd: Službeni glasnik
Koolhaas, R. (1995) Generic city. u: Koolhaas Rem, Mau Bruce [ur.] S,M,L,XL, New York: The Monacelli Press, 1248-1257
Koolhaas, R. (1995) What ever happened to urbanism?. u: Koolhaas Rem, Mau Bruce [ur.] S,M,L,XL, New York: The Monacelli Press, 959-971
Kraidy, M.M. (2002) Hybridity in cultural globalization. Communication Theory, 12(3), 316-339
Kraidy, M.M. (2005) Hybridity, or the cultural logic of globalization. Philadelphia: Temple University Press
Kurokava, K. (2012) Filozofija simbioze. u: Djokić Vladan, Bojanić Petar [ur.] Arhitektura kao gest, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 105-107
Kurokawa, K. (1994) The philosophy of symbiosis. London: Academy editions
Latur, B. (2010) Nikada nismo bili moderni. Novi Sad: Mediterran Publishing
Nederveen, P.J. (2004) Globalization as hybridization. u: Globalization and Culture: Global Mélange, Oxford: Rowman & Littlefield, 45-68
Prabhu, A. (2007) Hybridity: Limits, transformations, prospects. New York: State University of New York Press
Rieger, A., Michaelis, A., Green, M.M. (1991) Glossary of genetics. Stutgart: Springer-Verlag
Velš, V. (2000) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Velš, V. (2001) Transkulturalnost - forma današnjih kultura koja se menja. Kultura, 102, 70-89
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1703239J
prihvaćen: 11.12.2017.
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka