Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 1, str. 214-233
Institucionalni okvir kolektivne zaštite potrošača u Republici Srbiji - stanje i perspektive
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresajovana.popovic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: potrošač; zaštita kolektivnih interesa potrošača; upravni postupak; oblici alternativnog rešavanja sporova
Sažetak
U radu je prikazan sistem zaštite kolektivnih interesa potrošača u Republici Srbiji i perspektive razvoja tog sistema oslanjajući se na pojedine rezultate istraživanja sprovedenog u okviru naučnog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kao i na pojedina uporednopravna rešenja. Važećim Zakonom o zaštiti potrošača je uveden upravni postupak za kolektivnu zaštitu potrošača, a argumenti za ovu promenu bili su efikasnost i ekonomičnost koje su isticane kao prednosti upravnog postupka. U praksi se upravnopravna zaštita pokazala kao delotvornija od sudske, ali nije postignut u potpunosti efekat odvraćanja trgovaca od postupaka kojima se krše prava potrošača. U tom smislu postojeći sistem se može unaprediti modifikacijom upravnih mera zaštite kolektivnog interesa potrošača i uvođenjem pojedinih oblika alternativnog rešavanja sporova u srpsko potrošačko zakonodavstvo. Izložene su i novine koje donosi Direktiva o reprezentativnim tužbama čije je usvajanje izvesno u narednom periodu.
Reference
*** (2019) Nacrt Zakona o zaštiti potrošača
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65/13, 13/16, 98/16 -odluka US, 91/19 i 91/19 -dr. zakon
*** (2014-2018) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. glasnik RS, br. 62/14, 6/16, 44/18 -dr. zakon
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. glasnik RS, br. 73/10
*** (2005) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. glasnik RS, br. 79/05
*** (2018) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC. COM/2018/0184 final-2018/089 (COD)
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93, Sl. list SCG, br. 1/03 -Ustavna povelja i Sl. glasnik RS, br. 18/20
*** (2002) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. list SRJ, br. 37/02
*** (2019) Strategija zaštite potrošača za period 2019-2024. godine. Sl. glasnik RS, br. 93/19
*** (2020) Zakon o digitalnoj imovini. Sl. glasnik RS, br. 153/20
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/11
Babović, B. (2014) Zaštita kolektivnih interesa potrošača. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 215-228
Bajraktarević, D. (2011) Zaštita potrošača na tržištu finansijskih usluga u Bosni i Hercegovini. Pravna misao, 1-2
Božović, B. (2021) Zaštita potrošača u ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija i ugovorima zaključenim na daljinu u savremenom međunarodnom privatnom pravu Crne Gore. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Univerzitet Union-Pravni fakultet, 85-98
Ivančević, K. (2021) Zaštita potrošača korisnika usluge osiguranja od nepravičnih ugovornih odredaba. u: Ivančević K. [ur.] Zbornik radova Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Ivančević, K. (2013) Rešavanje potrošačkog spora pred arbitražom. u: Bourgoignie T.; Jovanić T. [ur.] Strenghthening Consumer Protection in Serbia - Liber Amicorum Svetislav Taboroši, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 248-275
Ivančević, K. (2013) Specijalizovani ombudsman za zaštitu potrošača. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 342-356
Jerinić, J. (2021) Posebnosti upravnog postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
Jovanić, T. (2021) Kriptovalute kao novi izazov zaštite potrošača. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
Jovanić, T. (2013) Uloga uprave u zaštiti kolektivnih interesa potrošača. u: Bourgoignie, T., Jovanić, T. [ur.] Jačanje zaštite potrošača u Srbiji Liber amicorum Svetislav Taboroš, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Jovičić, K. (2021) Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj Uniji. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu,Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
Jovičić, K. (2016) Specifičnosti zaštite potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu i van poslovnih prostorija trgovca. Strani pravni život, br. 1, str. 61-72
Karanikić-Mirić, M. (2014) Kolektivna zaštita potrošača u srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
Lazarević, N., Đurović, M., Lazarević, M., Đinđić, M. (2013) Studija potrošačke politike u Srbiji ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji. Beograd: Centar za evropske politike
Lilić, S., Toskić, K. (2021) Inspekcijski nadzor i kolektivna zaštita potrošača u upravnom postupku: studija primera na slučaju 'Supernova'. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet, 123-141
Mezetović, M.S. (2021) Aktivna legitimacija u postupcima kolektivne zaštite - ima li mesta za advokate?. u: Ivančević K [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu,Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
Micklitz, H.-.W. (2007) Collective private enforcement of consumer Law: The key questions. u: Collective Enforcement of Consumer Law, Securing Compliance in Europe through Private Group Action and Public Authority Intervention
Mihajlović, B. (2021) Zaštita kolektivnih interesa potrošača kroz oblike alternativnog rešavanja sporova. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union u Beogradu-Pravni fakultet
Milkov, D. (2007) Specijalizovani ombudsmani. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 101-121
Miller, G.P. (2009) Compensation and deterrence in consumer class actions in the United States and Europe. u: Cafaggi F.; Micklitz H.-W. [ur.] New Frontiers of Consumer Protection - The Interplay between Private and Public Enforcement, Intersentia
Mrvić, P.N., Jovanović, S. (2021) Prekršajnopravna zaštita potrošača. u: Ivančević K. [ur.] Zbornik radova Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Perinčić, D. (2016) Kršenje prava intelektualne svojine i drugi oblici antikonkurencijskih ponašanja i njihov uticaj na pravo potrošača. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, oktorska disertacija
Petrović-Tomić, N. (2014) Rešavanje potrošačkih sporova pred arbitražom. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 86-114
Protić, D. (2020) Zaštita potrošača u Srbiji - koji su mogući pravci napretka?. Beograd: Centar za evropske politike
Radonjić, A. (2021) Sudska zaštita kolektivnih interesa potrošača u Evropi - pouke za pravo Srbije. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Stanivuković, M. (2021) Više istovrsnih tužbenih zahteva u međunarodnoj arbitraži i značaj ove pojave za potrošačke sporove. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu,Zbornik radova, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Vukadinović, S. (2021) Mehanizmi kolektivne zaštite potrošača od nepravičnih ugovornih odredaba. u: Ivančević K. [ur.] Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Vukadinović, S. (2020) Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja - aktuelne tendencije u međunarodnoj trgovinskoj versus potrošačkoj arbitraži. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 92, br. 3, str. 379-429
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-32149
primljen: 01.05.2021.
prihvaćen: 11.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Pravo i privreda (2021)
Oblici zaštite prava potrošača
Vujisić Dragan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Rešavanje potrošačkih sporova pred arbitražom
Petrović-Tomić Nataša

Gl Adv komore Vojvodine (2020)
Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja - aktuelne tendencije u međunarodnoj trgovinskoj versus potrošačkoj arbitraži
Vukadinović Slobodan

prikaži sve [8]