Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 2, str. 227-234
Zgrade nam govore
Middle East Technical University, Ankara, Turkey

e-adresajaleerzen@gmail.com
Ključne reči: arhitektura; telo; jezik; forma; kultura
Sažetak
Polazeći od kritičkog pogleda na opšte arhitektonske i urbanističke strukture današnjice, ovaj rad će predstaviti zgrade koje se mogu porediti sa telom, tako što će njihov izraz i značenja koja imaju biti predstavljeni kao jezik forme koji utiče na ponašanje i psihologiju stanovnika u urbanim sredinama. Pozivajući se na arhitektonsku kritiku Žorža Bataja (George Bataille), tvrdi se da su fizički aspekti građevina značajni u onoj meri u kojoj prevazilaze materijalnost i vode ka simbolima i duhovnosti. Zgrade se posmatraju kao različite karakteristike i stavovi u zavisnosti od oblika. Arhitektura se takođe posmatra kao produkt rada i samim tim javna tvorevina koja svoje korene vuče iz korena ljudske kulture. Sve različite institucije su se istorijski razvijale iz različitih čula, postajući kulturna artikulacija i rezultirajući arhitekturama koja povezuje ljude u uživanju u zajedničkim interesovanjima. Dalje se tvrdi da urbani i prostorni oblici koji su zbunjujući u pogledu svojih granica i namena mogu izazvati konfuziju i negativne reakcije. Stoga je važno da jezik urbanih oblika bude pozitivan i jasan.
Reference
Arhmein, R. (1974) Art and visual perception. Berkeley: University of California Press
Crowther, P. (2009) Phenomenology of the visual arts. Stanford: Stanford University Press
Heidegger, M. (1964) The origin of the work of art. u: Hofstadter Elbert; Kuhns Richard [ur.] Philosophies of art and Beauty, The University of Chicago Press, 674
Hollier, D. (1992) Against architecture:The writings of George Bataille. u: A October Book, Cambridge, MA: The MIT Press, trans. Betsy Wing
Lévi-Strauss, C. (1973) Tristes tropiques. u: Harvey David [ur.] Spaces of Capital - Towards a Critical Geography, 90; Translation from French J. N. Erzen
Rossi, A. (1982) The architecture of the city: Opposition books. MIT Press
Venturi, R., Scott, B.D., Izenour, S. (1972) Learning from Las Vegas. MIT Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: kratki članak
DOI: 10.5937/SAJ1902227E
primljen: 01.03.2019.
prihvaćen: 01.07.2019.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka