Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 2, str. 263-272
Međunarodna estetika i kongresi na tu temu
Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia

e-adresaales.erjavec@zrc-sazu.si
Ključne reči: međunarodna estetika; međunarodni kongresi o estetici; transformacija estetike; Žak Ransijer; teorije estetike
Sažetak
Poslednjih decenija međunarodni kongresi na temu estetike su bili i ostaju najvidljiviji i najuticajniji estetski skupovi u svetu. Na tim kongresima učesnici jačaju svoju identifikaciju sa estetikom i istovremeno se odvajaju od nje: pokrivaju široku i nedefinisanu teritoriju zvanu "teorija". Održavajući se na različitim geografskim, a time i specifičnim kulturno-istorijskim lokalitetima, kongresi na temu estetike ne samo da okupljaju strane učesnike, već dovode i domaću publiku u kontakt sa globalnim autorima, temama, problemima i metodama. Teme, pitanja i metode se posmatraju kroz umetnost i filozofiju i pomažu da estetika postane relevantna teorijska aktivnost. To važi za neke zapažene nedavne događaje: uspon i pad postmodernizma; reintegracija bivše istočne Evrope u globalnu kulturu; i slična, ali takođe duboko drugačija transformacija estetike u Kini, gde je intenzivno prisutan novi preporod estetike, često sa kineskim bojama. To su, rekao bih, tri istorijska dogadjaja koja su se pojavila u estetici tokom poslednje tri decenije. Oni su i danas prisutni i tako ostaju presudni za razumevanje naše stvarnosti. Postoje i izuzeci koji dokazuju da su nove filozofske teorije estetike danas retke, ali nisu nemoguće; kao na primer teorija Žaka Ransijera. Ovo će biti neka od glavnih pitanja kojima će se baviti ovaj rad.
Reference
Adorno, T. (1997) Aesthetic theory. Minneapolis: University of Minnesota Press
Bal, M., Boer, I.E. (1994) The point of theory. Amsterdam: Amsterdam University Press
Benjamin, W. (1968) The work of art in the age of mechanical reproduction. u: Illuminations, New York: Schocken Books, 222
Danto, A.C. (1986) The philosophical disenfranchisement of art. New York: Columbia University Press
Descombes, V. (1979) Le meme et l'autre. Paris: Minuit
Eagleton, T. (2003) After theory. London: Penguin
Erjavec, A. (1997) Philosophy: National and international. Metaphilosophy, 28(4): 329-345; (October)
Foucault, M. (1969) Qu'est-ce qu'UN auteur?. Bulletin de la Societe francaise de philosophie, 13
Maryvonne, S. (2018) Mikel dufrenne: De l'esthétique au politique. Paris: Editions de la Sorbonne
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučna polemika
DOI: 10.5937/SAJ1902263E
primljen: 01.03.2019.
prihvaćen: 01.07.2019.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka